Ngành nghề > Ngành công nghiệp hóa dẻo > Ngành hóa công > Giải pháp

一、Những thách thức mà ngành hóa công phải đối mặt

 

二、Các giải pháp công nghệ thông tin cho ngành công nghiệp hóa chất

Với chi phí hoạt động liên tục tăng, ngành công nghiệp hóa công làm sao duy trì tăng trưởng doanh thu? Xin gởi vài giải pháp công nghệ cho ngành hóa công như sau:

Quản lý tính toán lượng dùng vật liệu:
    • Cung cấp nhiều loại đơn vị tính, đồng thời thiết lập các kiểu tính toán hoán đổi đơn vị trong file dữ liệu vật liệu chính, nếu như ngành công nghiệp hóa công có thể đem độ ẩm, độ nhớt, nhiệt độ để làm đơn vị đo lường, hệ thống tự động cung cấp việc hoán đổi đo lường, tức đơn giản hóa, giảm thiểu được việc tạo mã vật liệu, đồng thời lại có thể đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu về mặt quản lý mã vật liệu.

Quản lý số lô:
    • Có thể thiết lập nguyên liệu và thành phẩm thành số lô để quá trình quản lý nghiêm ngặt hơn, sau khi thiết lập số liệu thành số lô, thì bất cứ những biến động nào của số liệu đều phải cập nhật số lô, có thể nhanh chóng tra được tình trạng tồn kho của lô hàng trong các kho, đối với việc nhập kho và xuất kho bán hàng, đều có thể tra tìm nguồn gốc lô hàng trên hệ thống (thành phẩm->nguyên vật liệu) hoặc nguồn gốc công dụng (nguyên vật liệu->thành phẩm).

Hoàn thiện xử lý sản phẩm phụ – đồng sản phẩm:
    • Đồng sản phẩm, sản phẩm phụ là điều thường thấy trong công nghiệp hóa công, trong hệ thống có thể chỉ định sản phẩm cuối cùng đối ứng với một hoặc nhiều sản phẩm tương đồng khác đồng thời thiết lập tỉ lệ phân bổ giá thành của sản phẩm chính, hệ thống khi tính giá thành sẽ tự động phân tách giá thành của đồng sản phẩm và sản phẩm phụ.