Ngành nghề > Ngành công nghiệp giấy in > Ngành in ấn > Thách thức quản lý

  Thách thức ngành Trọng tâm quản lý

Nghiệp vụ

Hình ảnh và bản mẫu quản lý theo hướng thủ công dễ sai sót

Quản lý bản vẽ thiết kế và quản lý bản mẫu

Không thể báo giá tức thời cho khách hàng, tính toán thủ công mất nhiều thời gian

Chú trọng dự tính giá - Dự toán giá vốn hàng bán (Giá thành in ấn)

Hệ thống sắp bản vẽ không thể tích hợp

Nếu đã có hệ thống sắp bản vẽ sẽ có nhu cầu tích hợp với đơn đặt hàng/công lệnh sản xuất ERP

Tồn kho và năng suất không rõ, khó trả lời kỳ giao cho khách hàng

Khoảng thời gian từ khi tiếp nhận đơn cho đến trước khi xuất hàng rất ngắn, cần phải phản ứng nhanh chóng mới có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng

Sản xuất

Sản phẩm dở dang khó quản lý

Hạng mục nguyên liệu ít, hạng mục thành phẩm nhiều, công đoạn in ấn khá ngắn nhưng phức tạp thay đổi nhiều, cần có sự quản lý tức thời

Sắp xếp kế hoạch hiện trường phức tạp

Trong quá trình sản xuất, có nhiều lựa chọn thiết bị trong khâu in ấn, có khi cần phải hợp nhất sản xuất mới có thể hạ giá thành và nâng cao năng suất. Lập kế hoạch sản xuất như thế nào mới có thể làm tăng hiệu suất và giảm giá thành sản phẩm đều phải dựa vào phần lớn kinh nghiệm của người quản lý sản xuất và sự giúp đỡ của máy tính.

Không dễ quản lý các công ty gia công

Khi sắp lịch sản xuất cần phải nghĩ tới việc đáp ứng kịp thời gian giao hàng, sản lượng không đủ thì phải nhờ gia công sản xuất, các xưởng sản xuất gia công hỗ trợ được xem là phương án quan trọng hỗ trợ công tác điều hòa sản lượng, cho nên đối với việc phân công và thời gian hoàn thành của nhà cung cấp phải tiến hành kịp thời phản hồi thông tin và theo dõi quản lý.

Tồn kho

Nhu cầu thị trường với lượng ít, mẫu mã đa dạng

Ngành sản xuất in ấn có lợi nhuận thấp nhưng sản xuất với số lượng nhiều, cùng một lúc phải xử lý rất nhiều các loại đơn (thẩm định giá/ đặt hàng/đơn sản xuất/ lãnh liệu/nhập kho/bán hàng – đòi hỏi bức thiết chức năng tự động chuyển đơn), quản lý được tốc độ và giá thành chính là nhân tố tạo sức cạnh trạnh rất quan trọng hiện nay.

Mua hàng không kịp, ngừng sản xuất đợi nguyên liệu

Bởi vì tốc độ sản xuất nhanh, chu kỳ sản xuất ngắn, khách hàng yêu cầu bao bì giấy phải dựa vào phương thức JIT để quản lý tiến độ cần hàng

Kế toán

Khó khăn khi tính giá thành

Nhu cầu quản lý giá thành – giá thành nguyên vật liệu, giá thành sản xuất, cách tính chi phi khấu hao – bản in, khuôn dao, loại giấy.

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7