Ngành nghề > Ngành công nghiệp linh kiện giao thông > Ngành linh kiện giao thông > Thách thức quản lý

  Thách thức ngành Trọng tâm quản lý

Sản xuất

Góc chết quản lý đối với công cụ dụng cụ, đồ gá, đao cụ v.v.

Trong quá trình sản xuất cần phải có thông tin của những thiết bị hỗ trợ như công cụ dụng cụ, đồ gá, đao cụ v.v., nhu cầu lãnh dùng phát sinh thường xuyên, nhiều lúc cũng xảy ra tình trạng mượn ra, mượn vào, do đó việc quản lý không dễ dàng.

Thiết kế sản xuất khuôn, và phân bổ khuôn khó quản lý

Phân bổ chi phí khuôn, tuổi thọ khuôn, số lượng năng suất, và quản lý sửa chữa khuôn.

Quản lý liệu dư (liệu thứ cấp)

Liệu dư thứ cấp cần có sự quản lý, cần biết được có bao nhiêu vật liệu có khả năng thu hồi gia tăng trong mỗi lần sản xuất.

Kế hoạch sản xuất cùng lúc thành phẩm và bán thành phẩm

Các thiết bị máy móc và khuôn công cụ cần thiết cho quá trình sản xuất rất đa dạng, chu kỳ sản xuất linh phụ kiện có thời gian dài ngắn bất nhất, công đoạn gia công phức tạp và việc khó xác định lưu trình dẫn đến việc quản lý sản phẩm dở dang không dễ, và thường phát sinh liệu biên khó giám sát.

Trình tự gia công phức tạp

Tính không xác định của đơn đặt hàng, cùng với việc sản xuất linh phụ kiện cần phải có 1 chu kỳ nhất định, do đó việc cung ứng vật liệu không thích hợp sẽ dẫn đến tình trạng tích lũy tồn kho hoặc ngưng sản xuất đợi vật liệu, khó mà định ra kế hoạch sản xuất, thu mua với lượng và thời gian thích hợp.

Sản phẩm dở dang khó quản lý

Thông thường áp dụng phương thức kết hợp tự sản xuất với ủy thác gia công, cần phải tiến hành quản lý theo dõi tiến độ sản xuất gia công, cũng như chất lượng và số lượng sản phẩm của các nhà gia công ủy thác.

Một sản phẩm nhiều mã, việc tạo mã trùng lặp

Tạo mã vật liệu chưa thể kiểm tra, dẫn đến việc tạo mã trùng lặp.

Biểu đồ kiểm soát ISO và TS16949 tốn nhiều thời gian và nhân lực

Sử dụng EXCEL làm biểu đồ quản lý chất lượng sản phẩm, khó quản lý và tốn nhiều thời gian cùng nhân lực.

Phối hợp với doanh nghiệp hợp tác

Cung cấp nền tảng, để doanh nghiệp hợp tác có thể lên mạng lấy được các dữ liệu giao dịch liên quan.

Giá thành

Tính toán giá thành phức tạp

Hạng mục nguyên vật liệu linh phụ kiện nhiều và phức tạp, giá cả nguyên liệu biến động lớn, dẫn đến việc tính toán chính xác giá thành không dễ, không thể báo giá chuẩn xác nhanh chóng phản ánh ra thị trường.

Biến động giá cả nguyên liệu nhanh chóng

Do giá cả nguyên vật liệu luôn luôn biến động, chiếm 80% trong cấu trúc giá thành nguyên vật liệu, đồng thời do đặc tính chất liệu, hình dạng v.v., thường sẽ có tình trạng nhà cung ứng giao hàng nhiều hơn, do đó việc giám sát và quản lý thao tác xử lý nguyên vật liệu thực tế gặp nhiều khó khăn.

 

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7