Ngành nghề > Ngành kim loại >Dụng cụ cầm tay > Giải pháp

Sơ đồ giải pháp cho ngành Dụng cụ cầm tay


Xây dựng cổng thông tin doanh nghiệp
Giải pháp thông tin hóa ngành dụng cụ cầm tay

  在Trong các giải pháp thông tin hóa ngành dụng cụ cầm tay, đối với việc kinh doanh bán hàng, chúng tôi cung cấp hệ thống quản lý bán hàng; về lĩnh vực thu mua và gia công, sẽ có hệ thống quản lý các doanh nghiệp liên kết. Đối với việc quản lý sản xuất và quản lý nội bộ thì có sự tương trợ giữa các hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh, thu mua nguyên vật liệu, phân tích giá thành, theo dõi sản xuất v.v

Đặc điểm chức năng quản lý bán hàng

 

Đặc điểm chức năng quản lý điều hành sản xuất kinh doanh

 

Đặc điểm chức năng quản lý thông tin đối tác liên kết

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7