Ngành nghề > Ngành kim loại > Công nghiệp xử lý nhiệt > Đặc tính ngành

Phạm vi sản phẩm ứng dụng của ngành công nghiệp xử lý nhiệt trong nước rất rộng lớn, bao gồm các bộ phận chính của cơ khí máy móc, phụ tùng xe máy, công cụ ngũ kim, ốc vít đai ốc, vật liệu thép và các hoạt động liên quan đến xử lý nhiệt kim loại v.v. Ngành xử lý nhiệt thường thông qua hình thức tiếp nhận đơn gia công, quy trình sản xuất thường dựa vào nguyên vật liệu của khách hàng cung cấp, sau đó đưa vào xưởng tiến hành gia công.