Ngành nghề > Ngành kim loại > Ngành công nghiệp đúc chính xác > Giải pháp

Trọng tâm quản lý ngành đúc chính xác

Ngành công nghiệp đúc bị cản trở bởi nguyên nhân bão hòa

Ngành công nghiệp đúc thường phát sinh tình trạng “bão hòa trong quản lý sản xuất”:

  • Tích hợp dữ liệu không dễ, tốn nhiều thời gian, không đủ để phân tích những nguyên nhân kém chất lượng, khó khăn trong việc cải thiện.

  • Thiếu cơ chế quản lý kiểm soát bất thường, trì hoãn giao hàng.

  • Sự phụ thuộc vào kinh nghiệm và tính toán chi phí nhân công, tính cạnh tranh yếu

  • Khó kiểm soát tiến độ sản xuất trong và ngoài xưởng

  • Khó khăn trong việc thu thập lượng dùng (đổ khuôn đúc) trong quá trình sản xuất , không thể tính toán chính xác giá thành.

  • Khó khăn trong việc quản lý khuôn đúc, không dễ dàng kiểm soát lượng lãnh dùng và tồn kho khuôn báo phế

  • Khó khăn trong quản lý các trình tự công đoạn liên kết

 

Quy trình giải pháp hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp đúc :

 

 

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7