Ngành nghề > Ngành kim loại > Ngành gia công rèn dập kim loạ i> Giải pháp

Chuỗi giá trị

Vấn đề

Nhu cầu quản lý Phương án xử lý

Thu mua

 • Nắm bắt rõ giá cả và số lượng của nhà cung cấp, không dễ dàng xuống giá.
 • Tỷ lệ luân chuyển kho cao, giá thành kho cao.
 • Khó quản lý và nắm bắt tiến độ các đơn vị gia công ủy thác ngoài.
 • Quản lý kho hợp lý
 • Giảm giá thành quản lý kho
 • Quản lý thu mua
 • Giám sát hàng tồn kho

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

 • Thiếu hụt nhân lực chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, việc tích lũy kiến thức không hiệu quả.
 • Có nhân lực giàu kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không thể sao chép kinh nghiệm để tiếp tục phát huy.
 • Tiến độ nghiên cứu và phát triển sản phẩm khó nắm bắt kịp thời.
 • Không có cơ chế quản lý hiệu quả các dự án và hồ sơ hình ảnh liên quan đến khuôn mẫu.
 • Quản lý tiến độ dự án.
 • Quản lý hiệu quả các phiên bản tài liệu.
 • Tăng cường khả năng nghiên cứu phát triển.
 • Tích lũy kinh nghiệm.
Quản lý tài liệu PLM

Sản xuất

 • Bao gồm các quy trình sản xuất và ủy thác gia công ngoài, lãnh và phát liệu cùng với thường xuyên báo cáo công việc thì đều gây khó khăn khi hạch toán và để thực hiện quản lý theo kiểu OEC( Overall Every Control and Clear - quản lý theo từng đối tượng, sự kiện, ngày tháng, nơi chốn, v.v) thì không hề dễ dàng.
 • Nếu ngoài hiện trường báo công không kịp thời, sẽ khó thể phản hồi nhanh chóng tiến độ sản xuất cho bộ phận quản lý sản xuất.
 • Tìm ra phương pháp cập nhật kịp thời thông tin báo công.
 • Nhanh chóng nắm bắt rõ tình hình tiến độ sản xuất ở hiện trường xưởng.
 • Nhu cầu theo dõi tiến độ sản xuất của đơn vị gia công ủy thác.
 • Hệ thống ERP kết hợp theo dõi báo công bằng mã vạch.
 • MES (hệ thống quản lý hiện trường kho xưởng), SFT kết hợp theo dõi mã vạch.
 • bảng hiển thị điện tử để theo dõi tiến độ sản xuất.

chi phí

 • Khó tổng hợp giá thành.
 • Phân bổ giá thành đôi khi không hợp lý.
 • Khó thu thập tổng hợp dữ liệu tính giá thành lãnh dùng thực tế.
 • Giá thành tiêu chuẩn (giá thành báo giá).
 • Quản lý hoặc quản lý theo khuôn mẫu phân bổ giá thành hợp lý cho các sản phẩm nhất định.
 • Quản lý hợp lý chi phí giá thành sản xuất.
 • Khó tổng hợp giá thành.
 • Phân bổ giá thành đôi khi không hợp lý.
 • Khó thu thập tổng hợp dữ liệu tính giá thành lãnh liệu thực tế.

 

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7