Ngành nghề > Ngành kim loại > Ngành gia công cắt xẻ thép > Thách thức quản lý

Trọng tâm quản lý chức năng

Trọng tâm quản lý kinh doanh

Quản lý tiếp nhận đơn hàng

 • Thiết lập giá bán dựa theo thiết lập điều kiện giao dịch, hạn mức tín dụng, địa điểm giao nhận của khách hàng, cũng như các mức tiêu thụ khác nhau.

 • Cung cấp quản lý theo dõi ghi nhận tiến độ thông tin đơn hàng tiếp nhận chuyển sang sản xuất cũng như khi xuất hàng.

 • Hỗ trợ quản lý theo dõi đơn hàng tiếp nhận chuyển sang thu mua từ bên ngoài.

Sắp xếp lịch trình xuất hàng

 • Có thể linh hoạt sắp xếp nội dung xuất hàng cũng như phương thức đóng gói, nhằm cung cấp cho nhân viên xuất hàng có thể tham khảo.

 • Có thể thông qua việc cung cấp thông tin đơn đặt hàng chuyển sang phiếu thông báo xuất hàng.

Trọng tâm quản lý sản xuất gia công

Theo dõi đơn hàng gấp

 • Có thể hỗ trợ xử lý tăng cường năng suất hoặc giao ngoài gia công, đối với các đơn hàng gấp chen ngang, biến động về năng suất, tạo nên tình trạng đơn hàng gấp.

Quản lý kỳ hạn giao hàng của đơn đặt hàng

 • Có thể điều chỉnh kỳ giao đối với những đơn hàng chưa xuất, đồng thời cung cấp lịch trình cho đơn vị sản xuất sắp xếp điều chỉnh tương ứng.

Sắp xếp lịch trình sản xuất

 • Cung cấp sắp việc trực tuyến, hỗ trợ đơn vị sản xuất không những có thể sắp xếp thứ tự công đoạn sản xuất một cách nhanh chóng, đồng thời có thể kịp thời điều chỉnh các tình huống phát sinh. Hạ thấp mức độ phức tạp cho công việc sắp xếp lịch trình đối với máy móc sản xuất.

 • Tùy thuộc từng giai đoạn lựa chọn cung cấp mức độ theo dõi chi tiết thích hợp nhất.

 • Quản lý công đoạn linh hoạt: Nhằm tránh tình trạng dồn đọng, có thể chuyển lượng sản xuất của công đoạn đến dây chuyền sản xuất hoặc máy khác

Quản lý hiệu suất sản xuất

 • Có thể tự động tạo ra báo biểu hàng ngày cho từng trạm làm việc, cũng như báo biểu sản xuất, báo biểu phân tích hiệu suất thiết bị, phân tích hiệu suất dây chuyền sản xuất v.v, cung cấp số liệu để nhanh chóng nắm bắt hiệu suất sản xuất, đồng thời tiết kiệm thời gian tổng hợp thủ công.

Phản hồi thông tin sản xuất

 • Quản lý số lượng đơn vị gia công kép: mỗi công đoạn sản xuất báo công có thể ghi nhận đồng thời trọng lượng, số lượng.

 • Quản lý số lò/số lô: mỗi công đoạn sản xuất có thể tiến hành ghi nhận số lò/số lô.

Trọng điểm quản lý ủy thác gia công

Quản lý lượng dùng nguyên vật liệu

 • Quản lý vật liệu sử dụng đối với kho hàng ủy thác, có thể nắm bắt tình hình vật liệu ứ đọng tồn kho, tốc độ chu chuyển nhanh chậm, cũng như phân tích chất lượng hàng tồn, từ đó cung cấp căn cứ để ra quyết sách xuống đơn hàng.

 • Có thể hỗ trợ xử lý việc điều chuyển phân phối giữa các kho hoặc nhà xưởng với nhau, sổ sách phù hợp với nhu cầu quản lý quyền hạn cũng như trách nhiệm thực tế đối với vật liệu đang vận chuyển đi trên đường.

Trọng điểm quản lý thu mua vật tư

Quản lý hợp đồng mua hàng

 • Có thể mô phỏng nguồn vốn và mức độ tăng giá của nguyên liệu đối với các hợp đồng thu mua định kỳ, từ đó cung cấp căn cứ để ra quyết sách xuống đơn hàng.

Quản lý mua hàng

 • Cung cấp các thao tác đầy đủ về thu mua, nhận vật liệu, trả hàng v.v. Các loại hình thao tác có thể áp dụng phương thức cập nhật tức thời, nên có thể duy trì số liệu tồn kho, thu mua mới nhất, nhằm ứng phó nhu cầu tra tìm mọi lúc.

 • Đối với vật liệu nhập mua, cho phép trình tự xử lý nghiệm thu. Đồng thời cung cấp báo biểu theo dõi "Vật liệu đợi kiểm nghiệm", nhằm nắm bắt được tình hình vật liệu trong khu vực chờ kiểm nghiệm; đối với vật liệu nghiệm trả, cung cấp tính năng quản lý tình trạng trả về cho nhà cung ứng.

 • Quản lý nhà cung ứng: Có thể định kỳ đánh giá chất lượng hàng hóa nhà cung ứng giao đến, cũng như kỳ giao, giá cả v.v, làm căn cứ tham khảo cho đơn đặt mua về sau.

Quản lý tồn kho

 • Cung cấp khả năng phân tích tình trạng ứ đọng tồn kho của các nguyên vật liệu, phân tích tỷ lệ chu chuyển; đồng thời có thể định nghĩa chỉ tiêu quản lý tỷ lệ chu chuyển của mỗi kho. Nhằm nắm rõ tình hình ứ đọng tồn kho của các nguyên vật.

 • liệu, tốc độ chu chuyển nhanh chậm, cũng như chất lượng hàng tồn cao thấp, hỗ trợ nhà quản lý có số liệu tham khảo trong chính sách quản lý đặt mua vật liệu.

 • Cung cấp khả năng tra tìm tình trạng tồn kho của nguyên liệu và sản phẩm, làm căn cứ tham khảo cho việc xuống đơn mua hàng cũng như sản xuất.

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7