Ngành nghề > Ngành kim loại > Ngành gia công cắt xẻ thép > Giải pháp

Hiện tại vẫn còn nhiều nhà máy gia công cắt xẻ sử dụng phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng EXCEL để ghi nhận các tài liệu liên quan đến đơn đặt hàng / sản xuất / vận chuyển v.v. Một khi phải đối mặt với yêu cầu của khách hỏi thăm về tiến độ sản xuất, thường sẽ phải xác nhận lại một lần nữa với bộ phận quản lý sản xuất, thậm chí phải ra trực tiếp hiện trường kiểm tra, mới có thể trả lời cho khách hàng. Thông qua gói "Hệ thống quản lý gia công cắt xẻ ngành thép"của Digiwin đưa ra, cùng với các module ứng dụng cho ngành, thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghệ thông tin hóa, chuyển đổi từ việc ghi nhận thủ công sang nhập liệu máy tính, có thể theo dõi tức thời các tiến độ sản xuất, và kịp thời nắm bắt rõ tình hình đã gia công, chưa gia công của từng khách hàng, đồng thời cũng có thể nắm rõ tiến độ sản xuất để có câu trả lời ngay cho khách hàng, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIA CÔNG CẮT XẺ NGÀNH THÉP

Tính năng đặc sắc của "Hệ thống quản lý gia công cắt xẻ ngành thép":

 • Khi nhận đơn và xuất hàng có thể lựa chọn phương thức tính giá theo cân trọng hoặc theo số tấm

 • Thiết lập mã sản phẩm theo vật liệu, chất lượng, độ dày, khi nhận đơn có thể tự nhập vào dữ liệu chiều dài, khổ rộng.

 • In công lệnh xẻ băng và cắt tấm, phân phối nguyên vật liệu theo vật liệu, chất lượng, quy cách (độ dày, khổ rộng).

 • Bảng báo giá, đơn đặt hàng và công lệnh có thể nhập vào dữ liệu tỷ trọng, chiều dài, khổ rộng v.v.

 • Ghi nhận theo dõi số lô cuộn thép nhập về cũng như sau khi lãnh ra gia công.

 • Phiếu xếp việc ghi nhận số máy dự tính gia công sản xuất, phiếu nhập kho ghi nhận số máy gia công thực tế, từ đó có thể thống kê hiệu suất các máy.

 • Có thể ghi nhận trọng lượng lý thuyết và trọng lượng hao tổn.

 • Chứng từ có thể ghi nhận đồng thời cân trọng và số cuộn/số tấm.

 • Liệu dư DC sau cắt xẻ có thể nhập kho quản lý, để lần sau cần đến có thể sử dụng lại.

 • Quản lý tiến độ sản xuất đơn đặt hàng: có thể theo dõi tiến độ sản xuất của đơn đặt hàng hiện tại của khách, bao gồm những thông tin liên qua như đã gia công, chưa gia công…

Hiệu ích của "Hệ thống quản lý gia công cắt xẻ ngành thép":

 • Nâng cao hiệu suất tiếp nhận đơn hàng, tăng cường quản lý theo dõi từ khâu nhận đơn cho đến khi xuất hàng, có thể nhanh chóng phản hồi thông tin tiến độ sản xuất của đơn hàng cho khách, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

 • Quản lý lịch sử đơn giá, cung cấp quản lý ghi nhận đơn giá giao dịch trong quá khứ với khách hàng, gia tăng tốc độ xử lý việc hỏi giá của khách.

 • Nắm bắt kịp thời thông tin tiến độ hoàn công, sản xuất dở dang, gia tăng hiệu suất quản lý theo dõi sản xuất, nâng cao hiệu suất sản xuất máy móc.

 • Kịp thời nắm bắt quản lý tình hình phát, trả vật liệu cũng như sản xuất nhập kho, theo dõi tức thời thông tin tồn kho, nâng cao hiệu suất phát liệu.

 • Hạch toán công nợ phải thu phải trả, gia tăng tốc độ kết sổ công nợ

 • Xuyên suốt lưu trình thao tác trước sau của từng phòng ban, nâng cao hiệu suất và chất lượng quản lý nội bộ doanh nghiệp.

 • Thu thập dữ liệu nhanh chóng, thúc đẩy thời gian đưa ra chính sách kinh doanh.

"Phương pháp chuyển hóa theo mô hình ngành nghề" của Digiwin khắc phục chướng ngại về mặt công nghệ thông tin, thúc đẩy doanh nghiệp thu được hiệu ích của quá trình tin học hóa:

 • Cung cấp mô hình hệ thống của ngành gia công cắt xẻ thép, hướng dẫn khách hàng có thể nhanh chóng sử dụng thuần thục.

 • Với sự hướng dẫn của đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp, giảm thiểu thời gian doanh nghiệp tự tìm tòi, thúc đẩy doanh nghiệp thu được hiệu ích của quá trình tin học hóa

 • Cung cấp các chương trình huấn luyện cùng với dịch vụ tư vấn online chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề thao tác của hệ thống.


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7