Ngành nghề > Ngành kim loại > Ngành công nghiệp đúc nhôm > Thách thức quản lý

Trọng tâm quản lý kinh doanh

Quản lý nhận đơn đặt hàng

 • Thiết lập điều kiện giao dịch, hạn mức tín dụng, địa điểm giao nhận tùy theo khách hàng khác nhau, đồng thời có thể thiết lập giá bán theo khối lượng hàng bán khác nhau.

 • Hỗ trợ việc quản lý ghi nhận và theo dõi thông tin từ lúc tiếp nhận đơn hàng chuyển qua sản xuất cho đến khi xuất hàng.

Lịch trình vận chuyển giao hàng

 • Có thể sắp xếp linh hoạt lịch trình nội dung, làm cơ sở để người phụ trách giao hàng tham khảo.

 • Có thể thông qua dữ liệu trên đơn đặt hàng, cung cấp thông tin chuyển xuất hàng, từ đó đưa vào đơn thông báo xuất hàng.


Trọng tâm quản lý sản xuất

Theo dõi đơn hàng gấp

 • Đối với trường hợp các đơn chèn gấp, đơn đặt hàng gấp hoặc có sự thay đổi về mặt năng suất, tạo nên tình trạng đơn gấp, tiến hành gia tăng năng suất sản xuất, chuyển sang giao ngoài ủy thác.

Quản lý kỳ giao đặt hàng

 • Đối với các đơn đặt hàng chưa giao có thể tiến hành điều chỉnh kỳ giao, đồng thời cung cấp thông tin cho bộ phận sản xuất tiến hành điều chỉnh sửa đổi lịch trình liên quan.

Quản lý năng suất sản xuất.

 • Tự động xuất báo biểu theo dõi sản lượng sản xuất hàng ngày, bảng phân tích hiệu suất sử dụng thiết bị, nhanh chóng nắm bắt số liệu năng suất sản xuất, đồng thời tiết kiệm thời gian tổng hợp dữ liệu theo cách thủ công.


Trọng tâm quản lý thu mua vật tư

Quản lý hợp đồng mua hàng

 • Có thể mô phỏng biên động giá cả nguyên vật liệu và nguồn vốn đối với hợp đồng đặt mua định kỳ, từ đó cung cấp căn cứ để ra quyết định xuống đơn hàng.

Quản lý thu mua

 • Cung cấp các thao tác như đặt mua, thu nhận, trả hàng hoàn chỉnh. Các thao tác có thể được cập nhật tức thời trực tuyến, do đó có thể duy trì các thông tin mới nhất về thu mua, tồn kho v.v., để đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin mọi lúc.

 • Đối với việc nhập nguyên vật liệu, cho phép kiểm nghiệm hàng hóa trước khi nhập hàng. Đồng thời cung cấp báo biểu "nguyên vật liệu chờ kiểm nghiệm" giúp hiểu rõ tình trạng kiểm nghiệm vật liệu; đối với vật liệu bị trả lại qua kiểm nghiệm, cung cấp quản lý việc trả hàng cho nhà cung ứng.

 • Quản lý nhà cung ứng: Có thể định kỳ đánh giá chất lượng hàng hóa nhà cung cấp, kỳ giao, giá cả, làm tài liệu tham khảo cho các đơn đặt hàng tiếp theo.


Quản lý tồn kho

 • Cung cấp khả năng phân tích tình trạng tồn đọng, phân tích tỷ lệ chu chuyển của các mã hàng; đồng thời có thể xác định tỷ lệ chu chuyển tiêu chuẩn của các kho. Theo dõi tình trạng tồn đọng của vật liệu tồn kho, tốc độ chu chuyển nhanh chậm của các kho, cũng như chất lượng tồn kho cao hay thấp, làm tài liệu tham khảo hỗ trợ cho các nhà quản lý trong việc lập ra các chính sách quản lý vật liệu.

 • Cung cấp khả năng tra tìm trạng thái động tình hình tồn kho của nguyên vật liệu và sản phẩm, làm căn cứ tham khảo cho việc xuống đơn đặt mua và số lượng sản xuất.

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7