Ngành nghề > Ngành dệt may > Ngành dệt > Thách thức quản lý

Các phương diện thách thức quản lý sẽ phải đối mặt:

Phân tích SWOT:

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:84-8-37700788|Lot D01, Tan Thuan Road, Tan Thuan EPZ, District 7, HCM City - Vietnam