Ngành nghề > Ngành nội thất gỗ > Ngành nội thất gỗ > Thách thức quản lý

Bộ phận Trọng tâm quản lý

Nghiệp vụ

1.Báo giá sản phẩm mới
2.Theo dõi tình trạng thu tiền hàng

Thu mua

1.Dựa theo số lượng thiết lập trong BOM tiến hành thu mua.
2.Theo dõi tức thì tình trạng giao hàng của nhà cung ứng.

Kho

1.Vật liệu gỗ, ván phải quản lý nhập trước xuất trước.
2.Đồng thời phát liệu cho các sản phẩm được sản xuất của cùng đơn đặt hàng.

Sản xuất

1.Mỗi tháng sẽ phải phân tích giá thành thực tế sản xuất và giá thành tiêu chuẩn của mỗi đơn đặt hàng.
2.Lịch trình sản xuất chủ yếu dựa theo năng suất của dây chuyền sơn tiến hành sắp xếp lịch trình sản xuất, hơn thế nữa lịch trình sản xuất sẽ được xem xét theo khía cạnh các sản phẩm của cả đợt sản xuất chứ không theo từng sản phẩm.

Kế toán

1.Khi tính giá thành thường sử dụng cơ chế kiểm kê hàng tồn liên tục, sử dụng số liệu tồn kho đầu kỳ + nhập trong kỳ - tồn kho cuối kỳ làm số tiền giá thành trong tháng.

 

Bộ phận Thách thức Phương án giải quyết Hiệu ích

Kho

1.Vấn đề quản lý thời hạn của vật liệu gỗ, ván, sơn dầu, không dễ nắm bắt

2.Kết hợp lãnh phát nguyên vật liệu của cùng một đơn đặt hàng sản xuất, dễ sai sót khi thống kê, và mất nhiều thời gian để tính ra số tổng
1.Có thể thông qua việc quản lý số lô của mã sản phẩm, quản lý vấn đề kỳ hạn của các sản phẩm

2.Có thể thông qua báo biểu kết hợp chuẩn bị lãnh phát liệu để thống kê nguyên vật liệu cũng như số lượng cần phát cho lần sản xuất này
1.Có thể nắm bắt chính xác thời gian nhập hàng, cũng như tình hình biến động của mỗi lô nguyên vật liệu gỗ, ván, sơn dầu, đồng thời có thể chỉ định số lô cho mỗi lần lãnh dùng

2.Giảm thiểu thời gian thống kê tồn kho, nâng cao tính chính xác cho lãnh phát liệu

Sinh quản

Mỗi tháng phải mất khá nhiều thời gian để chỉnh lý số liệu giá thành đầu vào dự tính và giá thành đầu vào thực tế của các loại nguyên vật liệu ở từng đơn đặt hàng Thông qua hỗ trợ của BI phát sinh báo cáo so sánh giá thành đầu vào nguyên vật liệu thực tế và dự tính của mỗi đợt sản xuất Có thể kịp thời nắm bất phân tích tình hình giá thành đầu vào của mỗi đơn đặt hàng, tiến hành phân tích đối với hạng mục có sự chênh lệch quá lớn so với tiêu chuẩn, từ đó có phương án cải thiện tương ứng

Kế toán

1.Áp dụng phương thức kiểm kê tồn kho liên tục để tính giá thành nguyên liệu đầu vào mỗi tháng, dựa vào số dư cuối tháng để suy ra giá thành đầu vào trong tháng, do đó nhà quản lý khó nắm bắt được đâu là đầu vào bình thường, đâu là do bị thất thoát

2.Kế toán và lưu trình xuất nhập tồn, sản xuất tách biệt, gây ra sự khó khăn và mất khá nhiều thời gian khi đối chiếu sổ về sau

3.Việc đối chiếu nhiều hóa đơn và kết sổ công nợ dựa vào thủ công, mất khá nhiều thời gian cho việc đối chiếu chứng từ sổ sách
1.Thông qua phiếu lãnh liệu, phiếu bù liệu, phiếu trả liệu và phiếu điều chỉnh chênh lệch kiểm kê mỗi tháng, làm cơ sở cho việc tính giá thành nguyên liệu mỗi tháng

2.Có thể thông qua bút toán tự động tổng hợp dữ liệu của các bộ phận, phát sinh chứng từ kế toán đối ứng

3.Có thể thông qua thao tác tự động kết sổ công nợ phải thu phải trả, đem dữ liệu bán/trả hàng hoặc mua/trả hàng tự động phát sinh thành phiếu kết sổ hoặc chứng từ phải chi
1.Nhà quản lý có thể nắm rõ giá thành lãnh trả liệu mỗi tháng đâu thuộc phàm trù bình thường, đâu thuộc tình trạng thất thoát, từ đó cung cấp phương hướng điều chỉnh cải thiện

2.Thông qua hệ thống tích hợp thông tin tài chính, có thể giảm thiểu việc xử lý lặp lại và thời gian đối chiếu sổ sách

3.Thông qua hệ thống giảm thiểu thời gian xử lý thủ công và đối chiếu chứng từ

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7