Hệ thống dữ liệu cơ bản

Cung cấp dữ liệu cơ bản cho người quản lý hệ thống SFT, bao gồm lịch trình, nguồn lực và các thao tác công đoạn sản xuất, phần lớn dữ liệu được chuyển vào từ hệ thống ERP. Đồng thời cung cấp chức năng cho phép thiết lập mô hình, đồng bộ dữ liệu, thiết lập bảng điện tử, thiết lập ngôn ngữ và các trạm theo dõi công việc. Giúp người sử dụng có thể linh hoạt ứng dụng với tình hình sản xuất thực tế ở nhà máy.

Hệ thống theo dõi sản phẩm đang sản xuất

Cung cấp chức năng phát lệnh sản xuất, xuất nhập giữa các công đoạn sản xuất, quản lý gia công ngoài, tách hoặc gộp nhiều lệnh sản xuất, ghi chú thông tin kiểm phẩm và sản phẩm không đạt chất lượng, đến khi đơn hàng sản xuất hoàn tất, người sử dụng có thể thiết lập việc theo dõi công việc theo mức độ chi tiết và thiết lập việc thu thập các thông tin dữ liệu cần thiết theo yêu cầu quản lý.

Hệ thống điều phối và phân công trực tuyến

Cung cấp chức năng phân công trực tuyến, không chỉ giúp người quản lý sản xuất có thể sắp xếp công việc nhanh chóng mà còn ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh. Bảng điện tử có thể cung cấp đầy đủ các thông tin sản xuất, giúp người theo dõi có thể điều hành theo trình tự, giúp giảm thiểu thời gian trong công tác điều phối.

Quản lý điều hành công đoạn sản xuất

Căn cứ vào tình trạng sản xuất thực tế ở nhà máy, bộ phận quản lý sản xuất có thể thực hiện việc thêm mới công đoạn sản xuất, bộ phận công đoạn cần chuyển ra ngoài gia công, thay đổi trình tự sản xuất hoặc xóa bỏ/nhảy qua công đoạn kế tiếp…

Quản lý nhà gia công

Nhà cung cấp gia công có thể thông qua trình duyệt web, dựa vào quyền hạn có thể vào tra tìm các công đoạn gia công do mình phụ trách, có thể lựa chọn theo mã vạch hoặc phương thức đã chọn tiến hành báo cáo số lượng và thời gian xuất nhập trạm, cũng như có thể in các chứng từ gia công liên quan và chứng từ chuyển đổi giữa các nhà cung cấp.

Kịp thời tra tìm thông tin từ nhà máy

Nhà quản lý chỉ cần vào trình duyệt web, không chỉ có thể tra tìm đơn đặt hàng của khách hàng, kế hoạch sản xuất nội bộ, các lệnh sản xuất của từng đơn hàng, số lượng của mỗi lệnh sản xuất, mà còn có thể nắm rõ vị trí, số lượng, sản phẩm không đạt và trạng thái của từng lệnh sản xuất. Nhân viên quản lý cũng có thể tra tìm lịch trình sản xuất của từng đợt hay từng lệnh lệnh sản xuất tại bất cứ thời điểm nào.

Bảng điện tử

SFT cũng cung cấp nhiều loại hình bảng điện tử khác nhau, như tra tìm trạng thái các công đoạn sản xuất xem có thiếu nguyên vật liệu không, bảng điện tử sản xuất, bảng điện tử phân công, bảng dự tính sản xuất, bảng lệnh sản xuất trễ hạn, bảng lệnh sản xuất chờ đợi, tra tìm tình trạng máy móc, kết hợp tín hiệu đèn báo cung cấp liệt kê thông tin chi tiết, giúp người quản lý có thể nắm rõ thông tin và ứng phó với các tình huống thay đổi bất thường.

Tích hợp với hệ thống ERP

Với SFT, có thể kịp thời nắm bắt thông tin sản xuất trong nhà máy, liên kết chặt chẽ với các thao tác trên ERP, giúp các quy trình trong ERP có thể phối hợp với nhau.

Báo biểu quản lý

SFT cung cấp báo biểu theo dõi năng suất sản xuất, bao gồm: báo cáo sản xuất hàng ngày, bảng phân tích hiệu suất vận hành của thiết bị, báo biểu tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (chỉ tiêu First Pass Yield) v.v., giúp cho nhà quản lý nắm rõ hiệu suất sản xuất, là nguồn tham khảo quan trọng đối với việc quản lý sản xuất tại hiện trường.


Giá trị sản phẩmKết cấu hệ thốngGiới thiệu chức năngMô hình thành công

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7