MÔ HÌNH THEO CHUẨN QuỐC TẾ

Hỗ trợ đa ngôn ngữ quốc tế

Hệ thống Workflow ERP GP hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ, có thể hoán đổi ngôn ngữ thuận tiện giữa tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Anh và tiếng Việt, bên cạnh đó còn có thêm chức năng tùy chỉnh thiết lập riêng danh mục từ vựng dịch nghĩa thuận tiện người dùng bản địa sử dụng.

Chức năng mậu dịch đa phương

“Mô hình tập đoàn đa quốc gia” sẽ tạo ra một loạt các mô hình kinh doanh phức tạp, trong đó chủ yếu là dựa theo những yếu tố ưu đãi về thuế và giá thành sản xuất, hệ thống Workflow ERP GP sẽ hỗ trợ khách hàng nắm bắt và hiểu rõ các trọng điểm thông tin về nguồn quỹ, vật liệu, chế tạo sản xuất và theo đúng 3 tiêu chí thực tế “sản xuất kịp thời, giao hàng đúng hạn, công nợ chính xác” đảm bảo đạt được lợi nhuận kinh doanh cao nhất.

Mô hình ứng dụng bản địa hóa

Đem đến những mô hình ứng dụng phù hợp theo quy định pháp luật của địa phương về khai báo thuế, hải quan và luật lao động, bao gồm  các báo biểu quản lý báo cáo cơ quan nhà nước, hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn địa phương, chức năng khai báo thuế, phân bổ và điều chỉnh hợp lý nguồn kho hàng tồn xuất nhập, các báo biểu tài chính tổng hợp, điện tử hóa chuỗi cung ứng,... Bên cạnh đó còn củng cố thêm chức năng thiết kế định dạng chứng từ phù hợp với quy định của địa phương.

Dịch vụ phát triển cùng lợi ích khu vực

Khách hàng của Digiwin phần lớn đều thuộc Hiệp Hội doanh nghiệp Đài Loan, mở rộng xưởng tại khu vực Đông Nam Á vì yếu tố chi phí giá thành trong nước ngày càng tăng cao. Để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh quốc tế hóa của các doanh nghiệp, công ty Digiwin đã vận dụng tất cả kinh nghiệm tích lũy trong ngành dịch vụ tại khu vực Đài Loan từ đó nhanh chóng hoàn tất giai đoạn xây dựng cơ sở phát triển tại khu vực Trung Quốc và Việt  Nam, và đây cũng chính là lời cam kết chân thành của Digiwin gửi đến khách hàng và các đối tác toàn cầu tại mỗi địa phương.

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS

Thị trường toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu phải xảy ra, sự chuẩn bị và công bố các thông tin tài chính liên quan đều phải tuân thủ các quy định của địa phương; chuẩn mực kế toán của doanh nghiệp và quốc tế cần phải thống nhất với nhau, và hệ thống Workflow ERP GP là giải pháp song song cho cả hai chuẩn mực này, chức năng chuyển đổi tiền tệ và công bố thông tin hoạt động từng bộ phận và chức năng hợp nhất báo cáo tài chính doanh nghiệp, tài sản cố định, tài sản vô hình, ghi nhận doanh thu đúng theo các chuẩn mực của IFRS, từ đó giúp các doanh nghiệp làm chủ các lợi thế cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

HIỂU RÕ ƯU ĐIỂM CỦA TỪNG KHU VỰC

Quản lý sổ sách kế toán theo quy định thuế của địa phương

Ngay trong hệ thống có thiết lập sẵn dữ liệu tài khoản kế toán theo chuẩn mực của từng khu vực khác nhau như Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam, từ phần mềm ERP có thể trực tiếp kết xuất ra thông tin liên quan về tài khoản kế toán, bên cạnh đó có thể chuyển đổi định dạng các tài liệu báo cáo khai báo thuế phù hợp với quy định pháp luật thuế, từ đó nâng cao sự thuận tiện khi sử dụng.

Dựa vào quy định pháp luật địa phương quản lý nhân sự và tiền lương

Mô hình quản lý nhân sự và tiền lương thực hiện theo quy chế của địa phương, trong đó đặc biệt căn cứ vào quy định pháp luật về luật lao động Việt Nam xây dựng nên hệ thống nhân sự tương ứng dành riêng cho thị trường Việt Nam bao gồm các nội dung như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp phương pháp tính lương tháng, lương ngày và lương giờ, củng cố thêm chức năng thiết lập các khoản trợ cấp, và còn nhiều chức năng khác như tính lương và phát lương bằng các tiền tệ khác nhau.

Linh hoạt thích ứng với quy định hải quan địa phương tại cửa khẩu xuất nhập

Hệ thống Workflow ERP GP cho phép báo biểu khi xuất ra vẫn có thể điều chỉnh nhằm nâng cao sự linh hoạt ứng phó với các pháp lệnh đặc trưng của từng khu vực: trong đó phải kể đến ví dụ về công tác quản lý ngành thương mại gia công của Trung Quốc yêu cầu phối hợp quy định hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, có thể từ hệ thống ERP trực tiếp xuất ra các chứng từ văn kiện liên quan, hỗ trợ đơn giản hóa lưu trình xuất nhập khẩu.

Thuế kinh doanh theo quy định an ninh kiểm soát thuế tại các khu vực ở Trung Quốc.

Hệ thống VAT đã được điều chỉnh phù hợp với với cơ chế quản lý an ninh kiểm soát thuế và pháp lệnh “Hệ thống mở hóa đơn an ninh” tại các khu vực của Trung Quốc. Tại hệ thống ERP có thể trực tiếp xuất và nhập lưu dữ liệu hóa đơn đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các khu vực khác nhau.

Quản lý hóa đơn thuế giá trị giá tăng Việt Nam

Hệ thống Workflow ERP GP hỗ trợ in hóa đơn Việt Nam và in hóa đơn mẫu có sẵn từ máy in kim, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về yêu cầu hóa đơn kèm hàng và giảm thiểu thời gian cũng như thiếu xót khi xử lý công việc. Bên cạnh đó trên dữ liệu hóa đơn có tập hợp ghi nhận thông tin bán hàng, nhờ vậy có thể nhanh chóng kết xuất báo biểu khai báo thuế VAT liệt kê theo mục thuế đầu vào và đầu ra, nhìn chung làm tăng đáng kể hiệu quả việc lập bảng liệt kê chứng từ hóa đơn của nhân viên tài vụ.

 (Chú ý: Chức năng hóa đơn khách hàng phải tự xin phép cơ quan khai báo thuế địa phương để xin chứng nhận mới có thể sử dụng)

TÍNH ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ

Kiến thức phong phú về lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp

Số lượng khách hàng sử dụng và thử nghiệm hệ thống Workflow ERP GP trong suốt khoảng thời gian đã lên đến con số hàng chục ngàn doanh nghiệp, nhờ đó công ty Digiwin đã tích lũy được những kiến thức kinh nghiệm phong phú ở nhiều lĩnh vực/ngành nghề khác nhau, tiếp tục phát triển và nghiên cứu ứng dụng của phần mềm cho từng lãnh vực đặc thù, từ đó làm giảm đáng kể giá thành nhân công và thời gian của từng ngành nghề đặc trưng.

Nhóm dự án chuyên dụng theo từng ngành

Do các ứng dụng và xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp không thể trong một ngày có thể hoàn tất ngay, mà cần một khoảng thời gian dài tương tác thường xuyên với doanh nghiệp để tiếp cận các thông tin liên quan. Công ty giải pháp phần mềm Digiwin với hệ thống dịch vụ hoàn chỉnh các ứng dụng công nghệ chuyên dụng cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo thực hành chuyên nghiệp, hội đủ các điều kiện để trở thành đối tác công nghệ thông tin xứng đáng với sự lựa chọn của các doanh nghiệp.

Khả năng phát triển vững bền

Hệ thống Workflow ERP GP không ngừng thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển, thích ứng với những biến đổi không ngừng của thị trường, các pháp lệnh chính sách mới, các ngành doanh nghiệp mới và nhu cầu mới. Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và phát triển chất lượng dịch vụ để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hoạt động kinh doanh đồng thời cảm thấy an tâm vì đã ủy thác dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin cho Công ty giải pháp phần mềm Digiwin.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU ỨNG DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

Các doanh nghiệp sau khi sau khi hội nhập mô hình toàn cầu hóa, nhà quản lý hoặc các chức năng nghiên cứu phát triển, sản xuất, nghiệp vụ và tài chính phân bố tại các khu vực khác nhau, nhưng nếu chỉ sử dụng hệ thống ERP cơ bản thì không thể đáp ứng được nhu cầu thông tin chuyên môn kịp thời. Chỉ có hệ thống ERPII được mở rộng chuyên sâu thêm các chức năng bổ trợ mới và hệ thống thông tin mới, từ đó trở thành hệ thống bất khả chiến bại.

Hệ thống ERP GP thông qua cổng thông tin đầu vào của doanh nghiệp để tạo nên nền tảng cổng thông tin riêng biệt. Các hệ thống riêng biệt này đều được tích hợp với các chức năng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phân tầng quản lý theo các cấp chức năng của doanh nghiệp.


Ưu điểm sản phẩmGiới thiệu chức năngDịch vụ tư vấnMô hình thành công

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7