OEE & mối liên hệ với các tham số sản xuất trên máy CNC | Digiwin Software (Vietnam)

OEE & mối liên hệ với các tham số sản xuất trên máy CNC

Chỉ số OEE &

mối liên hệ với các tham số trên máy CNC

Chỉ số OEE &

mối liên hệ với các tham số trên máy CNC

Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) là gì?

OEE là chỉ số quan trọng bậc nhất trong quản lý sản xuất, thể hiện hiệu suất tổng thể của thiết bị máy móc.

OEE được xác định bằng công thức: A x P x Q, trong đó:

A = Availability (Tỷ lệ khả dụng của thiết bị)

P = Performance (Tỷ lệ hiệu suất của thiết bị)

Q = Quality (Tỷ lệ chất lượng của thiết bị)

Các chỉ số này xác định ra sao, có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn sản xuất?

Digiwin sẽ giải thích tất cả cho bạn trong video 1 phút 30 giây sau đây nhé!

Chỉ số OEE đối với máy CNC có ý nghĩa như thế nào?

  • Vậy những tham số nào trên máy CNC sẽ tác động đến Availability, Performance và Quality?

  • Cần lưu ý gì với từng tham số để cải thiện OEE cho thiết bị và toàn nhà máy?

Tải ngay tài liệu hoàn toàn MIỄN PHÍ của Digiwin về OEE & mối liên hệ với các tham số của máy CNC để tìm hiểu thêm nhé!

Follow us for more

https://drive.google.com/file/d/1Z2E20uOv7zQgN-4xSeNRqLS1ba8x6idf/view?usp=drive_link

Tải tài liệu

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

Đang tải dữ liệu, xin đợi trong giây lát

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站