Phương án quản lý tiến trình sản xuất | Digiwin Software (Vietnam)
Chat hỗ trợ
Chat ngay

Sự chứng nhận từ các ngành nghề khác nhau đối với SFT

Các chương trình quản lý lịch trình sản xuất của Digiwin có thể truy tìm và theo dõi một cách hiệu quả! Để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, bạn nên bắt đầu từ cấp quản lý, làm chủ dữ liệu theo thời gian thực, có thể phản ứng với xu hướng thị trường ở bất cứ lúc nào và đưa ra quyết định kinh doanh tốt nhất. Bạn hãy xem các bằng chứng thực nghiệm tốt nhất trong tất cả ngành nghề của các doanh nghiệp và lắng nghe tiếng nói của những nhà lãnh đạo thành công này. Từ góc nhìn của họ để hiểu thêm những thay đổi tích cực mà các chương trình quản lý lịch trình sản xuất của Digiwin đã mang lại cho doanh nghiệp.

✔ Theo dõi toàn diện tiến trình sản xuất

✔ Nắm bắt tình trạng vận hành thiết bị

✔ Quản lý chặt chẽ tình trạng sản xuất lỗi

Xem các video liên quan: https://youtube.com/playlist?list=PLYJoYhavhhAIXY3xsW_Y5JwbkVOBYkWEE

 

Đăng ký kênh

Liên Lạc Digiwin