Satisfaction Survey - Thai | Digiwin Software (Vietnam)
Chat hỗ trợ
Chat ngay

Satisfaction Survey – Thai

Digiwin Customer Service เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสบการณ์การให้บริการแก่คุณ

ขณะนี้ได้มีการเปิดแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ขอความกรุณาประเมินคะแนนและให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา ผ่านระบบ Cloud Service  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ

เข้าสู่การทำแบบสำรวจ: ไปที่ “จัดการเคส” หลังจากนั้น เลือก “เคสที่ต้องการประเมินคะแนน” (Icon การให้คะแนนเคส)

鼎捷服務致力於您服務體驗的提升,現推出服務案件滿意度調查,請透過雲管家中的待評分選項,給予我們服務人員肯定與指教,以便提升您的服務品質。

評分路徑如下:案件管理 -> 待評分案件(案件評分圖示)