Satisfaction Survey - Vietnamese | Digiwin Software (Vietnam)

Satisfaction Survey – Vietnamese

Đội ngũ chăm sóc khách hàng Digiwin không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm dịch vụ của bạn và hiện đang khảo sát mức độ hài lòng khi theo dõi xử lý vấn đề, vui lòng cho nhân viên chăm sóc khách hàng chúng tôi sự đánh giá và lời khuyên thông qua mục “”Đang chờ đánh giá”” trên dịch vụ đám mây, để chúng tôi có thể nâng cao chất lượng phục vụ bạn hơn nữa.

Đường dẫn đánh giá như sau: Quản lý vấn đề -> đang chờ đánh giá (biểu tượng chấm điểm)

鼎捷服務致力於您服務體驗的提升,現推出服務案件滿意度調查,請透過雲管家中的待評分選項,給予我們服務人員肯定與指教,以便提升您的服務品質。

評分路徑如下:案件管理 -> 待評分案件(案件評分圖示)

028-73070788