Giải pháp nhà máy thông minh ngành phụ tùng ôtô Giving Industry

Giải pháp chuyên ngành phụ tùng linh kiện ôtô – Giving Industry

Câu chuyện điển hình chuyên ngành phụ tùng linh kiện ôtô

Giving Industry từng bước

xây dựng nhà máy thông minh

Cùng xem Digiwin đã hỗ trợ tích hợp hệ thống như thế nào,

thông qua sơ đồ nhà máy thông minh trực tuyến:

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, nhập kho vật tư, chuẩn bị vật liệu và lắp ráp,

báo cáo sản xuất và chất công giao hàng.

Bắt tay từ 05 công đoạn chính, đạt mục tiêu rút ngắn thời gian sản xuất và giao hàng đúng hẹn

Giving Industry hướng tới nhà máy light-out
Quy hoạch toàn diện & Triển khai từng bước

Giai đoạn 1 Tối ưu hóa quản lý:

Xây dựng chuỗi thông tin xuyên các phòng ban sản xuất và kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

- Cải thiện khả năng phản hồi thông tin nhà máy kịp thời
- Rút ngắn thời gian chờ đợi trong công đoạn nhập liệu, QC, nhập kho, phát liệu
- Nâng cao khả năng sản xuất, hoàn thành đúng giờ

Chìa khóa thành công Giving Industry:
Nâng cao hiệu suất sản xuất với khả năng chuẩn bị vật liệu thông minh, nâng cao vòng quay vật tư

- Cải thiện khả năng phản hồi thông tin nhà máy kịp thời
- Nâng cao khả năng giao hàng đủ bộ
- Nâng cao khả năng giao hàng kịp thời và chính xác
- Hạn chế sai sót và tổn thất doanh thu của doanh nghiệp

Chìa khóa thành công của Giving Industry:
Hướng dẫn giao hàng theo thông báo soạn công, đảm bảo giao hàng chính xác

- Cải thiện khả năng phản hồi thông tin nhà máy kịp thời
- Hạn chế sai sót trong lúc truyền tải dữ liệu
- Rút gọn thời gian chờ đợi giữa các công đoạn
- Nâng cao hiệu suất sản xuất, rút ngắn thời gian sản xuất

Chìa khóa thành công của Giving Industry:
Nâng cao hiệu suất báo công thông qua tích hợp thiết bị và nhân viên, xây dựng nhà máy thông minh

- Nâng cao tỷ lệ tận dụng công suất nhà máy
- Tăng tốc khả năng ứng biến khi sắp lịch sản xuất
- Nâng cao khả năng phản hồi thời gian giao hàng
- Nâng cao khả năng hoàn thành đơn hàng đúng hẹn

Chìa khóa thành công của Giving Industry:
Kết nối việc sắp lịch sản xuất với dữ liệu sản xuất và kinh doanh. Yếu tố quyết định thắng lợi chính là tốc độ.

- Cải thiện khả năng phản hồi thông tin nhà máy kịp thời
- Cải thiện khả năng ứng biến của thiết bị với lịch trình sản xuất
- Rút gọn thời gian chờ đợi giữa các công đoạn
- Nâng cao hiệu suất sản xuất, rút gọn thời gian sản xuất

Chìa khóa thành công của Giving Industry:
Điều độ thiết bị theo chế độ đủ bộ nguyên liệu, nâng cao công suất sản xuất.

Giai đoạn 2 Quản lý tinh gọn:

Marketing thông minh – Vận chuyển không khoảng cách – Tự động hóa

Giảm thiểu vận chuyển, thời gian tìm kiếm và sự lãng phí về không gian,
đạt tới mục tiêu nâng cao hiệu suất và cắt giảm chi phí

智能行銷

Marketing thông minh

Giới thiệu sản phẩm đúng với thị trường

智能行銷

Đạt chuẩn ngay lần đầu

Rút ngắn thời gian thử khuôn

Cắt giảm chi phí-Nâng cao hiệu suất
智能行銷

Tự động hóa

Hạn chế thao tác thủ công

智能行銷

Vận chuyển không khoảng cách

Giao đúng vật liệu vào đúng thời điểm

Nhà máy thông minh sẽ trở thành xu
hướng phát triển trong kỷ nguyên thông tin hóa 

Nhận đơn linh hoạt, giao hàng hỏa tốc sẽ là các yếu tố quyết định thắng lợi của doanh nghiệp trong tương lai.

Nhà máy thông minh không chỉ giới hạn
trong việc hạn chế thao tác thủ công.

Chúng ta nên xây dựng nhà máy tự động hóa với bốn yếu tố sau để tạo nên thắng lợi.

Sắp lịch chính xác

Quản lý giờ công
tiêu chuẩn

Logic sản xuất liên lô
và khuôn dùng chung

Mô phỏng ngày giao hàng
theo công suất sản xuất

Nền tảng phân công
online

Đầy đủ vật liệu

Điều chỉnh tham số
tồn kho

Quản lý soạn kho và
trữ lượng tồn kho an toàn

Quản lý theo dõi
mua hàng vật tư

Quản lý chuẩn bị vật liệu
theo lô

Nhà máy minh bạch

Quản lý và dự báo
vật tư đủ bộ

Nhắc nhở sự thiếu sót và
bổ sung vật liệu

Quản lý hồi báo sản xuất

Hồi báo xuất nhập kho
kịp thời

Giám sát thông minh

Giám sát thông minh

Dự báo thời gian
giao hàng

Dự báo sắp xếp
sản xuất

Dự báo theo dõi
mua hàng vật tư

 

Nhận tài liệu và dịch vụ tư vấn

WB003008
*Lãnh thổ: *Tên công ty: *Người liên lạc: *Số điện thoại: *E-mail: *Bộ phận: *Chức danh:

Lời nhắn:

Vui lòng chọn nội dung phù hợp:


*Vui lòng nhập mã xác nhận: Mã xác nhận:

Please wait while processing

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站