4 giai đoạn giúp doanh nghiệp bước đầu quản lý carbon | Digiwin Software (Vietnam)

4 giai đoạn giúp doanh nghiệp bước đầu quản lý carbon

4 GIAI ĐOẠN

giúp doanh nghiệp bước đầu quản lý

CARBON

Theo xu hướng quốc tế đưa mức khí thải carbon về 0 và yêu cầu từ các chính phủ, cả thị trường và các doanh nghiệp đang thảo luận về cách tham gia thực hiện ESG và quản lý carbon. Tuy nhiên, để hoàn thành việc tổ chức quản lý carbon toàn diện, việc kiểm soát lượng carbon vẫn là bước khởi đầu quan trọng, và cũng là bước gây đau đầu cho nhiều doanh nghiệp.

“Trong quá trình thúc đẩy kiểm soát carbon, điều khó nhất là thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu thuộc loại nào.”

Ông Li Jinyin

Giám đốc tư vấn ESG, Hua Yu Enterprises

  • Đối mặt với các nhu cầu khác nhau từ chuỗi cung ứng hoặc khách hàng, doanh nghiệp cần làm thế nào để bắt đầu thúc đẩy kiểm soát carbon tổng thể?
  • Làm thế nào để có được thông tin kiểm soát carbon chính xác?
  • Làm thế nào để xác định phạm vi và hình thức kiểm tra carbon?

Những điều trên đều là những điểm cần được doanh nghiệp hiểu rõ, từ đó có thể thực hiện các chiến lược cắt giảm carbon sau này. Bằng các hướng dẫn từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, doanh nghiệp có thể nắm được cách tiếp cận triển khai kiểm soát khí thải nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 để thu thập hiệu quả dữ liệu về khí thải carbon.

Các giai đoạn dưới đây là quy trình quan trọng mà đội ngũ tư vấn sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp trong việc tiến hành kiểm soát carbon:

  1. Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên là bước rất quan trọng để chuẩn bị cho quá trình kiểm soát carbon.
  2. Thu thập dữ liệu: Đây là giai đoạn thu thập thông tin về carbon, gồm các chỉ số và dữ liệu liên quan để định lượng khí thải carbon.
  3. Tính toán lượng khí thải carbon: Sau khi thu thập đủ dữ liệu, tiến hành tính toán lượng khí thải carbon dựa trên các phương pháp và tiêu chuẩn quy định.
  4. Hoàn thành báo cáo: Cuối cùng, sau khi tính toán hoàn tất, đưa ra báo cáo về lượng khí thải carbon đã được xác định.

Giai đoạn thứ nhất: Thiết lập nhóm phụ trách và đào tạo nhân viên

Trong quá trình kiểm soát carbon, việc thu thập và phân loại dữ liệu vào các danh mục khác nhau là hai việc khó nhất. Vì vậy, các chuyên gia tư vấn đề xuất rằng doanh nghiệp nên thiết lập nhóm phụ trách việc kiểm soát khí thải nhà kính và tiến hành đào tạo nhân viên trước. Một tiêu chuẩn doanh nghiệp có thể tham khảo để thực hiện kiểm soát carbon là ISO/CNS 14064-1 về khí thải cấp tổ chức, bao gồm cả việc định lượng và báo cáo về giảm lượng khí thải/khí nhà kính. Hoặc các tiêu chuẩn, hướng dẫn và lưu ý về khí thải/khí nhà kính từ các cơ quan bảo vệ môi trường v.v. Cần tiến hành đào tạo nhân viên toàn diện để thực hiện đúng quy trình kiểm soát carbon.

Giai đoạn thứ hai: Xác định 5 cơ sở và thu thập dữ liệu

Sau khi thành lập nhóm phụ trách, doanh nghiệp cần xác định phạm vi tổ chức việc kiểm soát carbon và lập kế hoạch cho 5 cơ sở của quá trình kiểm tra. Chỉ khi đã xác định và phân chia rõ ràng về quy mô nhà máy, số lượng công ty/văn phòng, thuộc khu vực nào hay cả tập đoàn, nhóm phụ trách và các chuyên gia mới có thể bắt đầu xác định và thu thập dữ liệu về các nguồn khí thải carbon. Cần lưu ý rằng phạm vi tổ chức của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến phạm vi kiểm soát khí thải. Do đó, cần xác định và phân chia rõ ràng các nguồn khí thải, phân biệt giữa nguồn khí thải trực tiếp và gián tiếp, nhằm xác định một cách rõ ràng ranh giới của các hoạt động, hỗ trợ việc quản lý và cắt giảm khí thải một cách chính xác, hiệu quả.

Giai đoạn thứ ba: Tính toán lượng khí thải carbon

Sau khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu về khí thải, các chuyên gia tư vấn sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tính toán dữ liệu về carbon. Họ sẽ thiết lập danh sách các nguồn khí thải carbon, quản lý chất lượng dữ liệu, thiết lập quy hồ sơ hóa và kiểm tra nội bộ, xây dựng cơ cấu quản lý giảm khí thải/khí nhà kính trong doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể triển khai kế hoạch quản lý giảm khí thải carbon một cách hiệu quả trong tương lai, từ đó giảm thiểu chi phí nội bộ và chi phí bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và cơ hội kinh doanh.

Giai đoạn thứ tư: Hoàn thành báo cáo

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình hồ sơ hóa và xác minh nội bộ quá trình kiểm tra khí thải, các chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo kiểm tra carbon và hỗ trợ trong khâu xác minh với bên kiểm toán thứ ba, cũng như hỗ trợ trả lời các vấn đề sau khi xác minh.

Thời gian thực hiện quá trình kiểm soát carbon sẽ tùy thuộc vào phạm vi nhà máy và quy mô doanh nghiệp. Nhìn chung, nếu chỉ áp dụng cho một nhà máy đơn lẻ hoặc văn phòng doanh nghiệp, quá trình kiểm soát carbon và thiết lập hệ thống thường mất khoảng 5-6 tháng để hoàn thành. Quy mô doanh nghiệp càng lớn và phạm vi càng rộng, thì thời gian thực hiện quá trình kiểm soát carbon cũng sẽ kéo dài lâu hơn. Do đó, nếu doanh nghiệp thực hiện quy trình kiểm soát khí thải để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chính phủ và khách hàng, hãy điều chỉnh thời gian và lên lịch trình trước một cách hợp lý để đảm bảo đáp ứng đúng thời hạn.

KẾT LUẬN

Xu hướng tiến tới net zero carbon đã đến gần, và thời gian bắt đầu áp dụng thu thuế carbon/phí carbon cũng ngày một gần kề. Làm thế nào để doanh nghiệp thực hiện kiểm soát carbon một cách hiệu quả, sử dụng dữ liệu để giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí thải carbon, giảm chi phí – tăng lợi nhuận, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, là một bước quan trọng để chuẩn bị cho việc đánh thuế carbon trong tương lai và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

028-73070788