Chuyển đổi số | Đánh giá thể chất doanh nghiệp | Digiwin Software (Vietnam)

Chuyển đổi số | Đánh giá thể chất doanh nghiệp

 

TIẾN ĐẾN CÔNG NGHIỆP 4.0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

Xây dựng kế hoạch và lộ trình cho riêng bạn

Giới thiệu bảng đánh giá độ sẵn sàng chuyển đổi số

Bảng đánh giá này nhằm mục đích đo lường mức độ thông minh hóa của doanh nghiệp trong ngành nghề kinh doanh, các điểm số khác nhau sẽ lần lượt tương ứng với các mức độ: Thao tác thủ công, bán tự động, hoàn toàn tự động và thông minh hóa trong các mắc xích sản xuất. Nó không đơn thuần chỉ là công cụ hỗ trợ đánh giá xem doanh nghiệp đang trong giai đoạn nào của sản xuất thông minh, mà còn là cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện kế hoạch chuyển đổi số với lô trình cải thiện phù hợp.

Vì vậy, nếu quý doanh nghiệp đang chuẩn bị chuyển đổi số, bảng đánh giá này sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp tham khảo lộ trình cải thiện phù hợp với đặc tính và nhu cầu ngành nghề riêng biệt, nhằm tăng hiệu suất vận hành, hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi, bắt kịp sự phát triển của thời đại. Đội ngũ Digiwin luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn hướng đến nhà máy thông minh!

 

Mẫu kết quả đánh giá

028-73070788