ESG là gì? Tại sao chúng ta cần biết về ESG? | Digiwin Software (Vietnam)

ESG là gì? Tại sao chúng ta cần biết về ESG?

ESG là gì?

Tại sao chúng ta cần biết về ESG?

Được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây, vậy ESG thực chất là gì? 

Nếu là một nhà sản xuất, bạn nhất định phải biết về ESG, đặc biệt là những nhà sản xuất có thị trường xuất khẩu. Cách tiếp cận ESG sẽ ảnh hưởng đến khả năng doanh nghiệp bạn có tiếp tục nhận được đơn hàng xuất khẩu hay không. Bỏ qua ESG có thể dẫn đến việc bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng. Đây là một thách thức mà doanh nghiệp không thể nào tránh được.

Thuật ngữ ESG lần đầu tiên được đề xuất trong báo cáo “WHO CARES WINS” của Liên Hợp Quốc năm 2004. Nó được sử dụng để đánh giá hiệu quả tổng thể về quản trị doanh nghiệp, là một công cụ chỉ số phân tích dữ liệu toàn diện và khách quan.

Các chỉ số ESG khác biệt so với việc tập trung chỉ vào các yếu tố đánh giá rủi ro tài chính trong quá khứ. Nó thúc đẩy các doanh nghiệp tập trung vào giá trị về tài sản vô hình, phát triển bền vững và duy trì hoạt động. Dưới đây là một số mục được chú trọng trong các khía cạnh E, S và G:

E (enviroment): Bảo vệ môi trường

▋Liên quan đến môi trường: Quản lý năng lượng, quản lý nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, giảm lãng phí và ô nhiễm, sử dụng đất, v.v.

▋Khí thải nhà kính và biến đổi khí hậu: Khí thải nhà kính (GHG), rủi ro biến đổi khí hậu, v.v.

▋Rủi ro môi trường: Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường

▋Cơ hội môi trường: Các chứng nhận về môi trường

S (social): Trách nhiệm xã hội

▋Lợi ích khách hàng: Quản lý chất lượng sản phẩm, quyền lợi khách hàng v.v.

▋Quan tâm và chăm sóc nhân viên, môi trường làm việc thân thiện và bình đẳng.

G (governance): Quản trị doanh nghiệp

▋Quản trị công ty: Bao gồm việc minh bạch hóa trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cổ đông, đa dạng hóa và xây dựng hội đồng quản trị, đạo đức kinh doanh.

▋Hành vi doanh nghiệp: Bao gồm việc tuân thủ các quy định kinh doanh, chứng nhận kiểm toán doanh nghiệp, v.v.

▋Quản lý rủi ro: Bao gồm quản lý an ninh thông tin, quản lý rủi ro kinh doanh và tài chính, v.v.

▋Nhà cung cấp: Bao gồm quản lý nhà cung cấp/ chuỗi cung ứng, v.v.

Đối với ngành công nghiệp sản xuất, cần chú ý các khía cạnh sau:

▋Năng lượng xanh: Ngành công nghiệp sản xuất có nhu cầu lớn về năng lượng. Chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon và tiết kiệm chi phí.

▋Quản lý môi trường: Ngành công nghiệp sản xuất cần quan tâm đến việc giảm thiểu khí thải và chất ô nhiễm trong quá trình sản xuất, kiểm soát ô nhiễm không khí và nguồn nước.

▋Quyền lợi của nhân viên: Bảo vệ quyền lợi của nhân viên trong ngành công nghiệp sản xuất là rất quan trọng. Cần thiết lập điều kiện lao động và hệ thống lương công bằng và hợp lý, chú trọng đến an toàn và sức khỏe lao động.

▋Quản lý chuỗi cung ứng: Chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp sản xuất thường rất dài, cần quan tâm đến trách nhiệm xã hội và môi trường của các nhà cung cấp, đảm bảo tính bền vững của sản phẩm.

▋Quản trị công ty: Ngành công nghiệp sản xuất cần tăng cường quản trị công ty, xây dựng cơ chế quản lý minh bạch và có trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, ngăn ngừa tham nhũng và gian lận.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum; viết tắt WEF) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường khỏi biến đổi khí hậu toàn cầu và sự tiêu thụ quá mức năng lượng. Từ tháng 9 năm 2021, WEF đã bắt đầu đưa “bền vững môi trường” vào hệ thống tiêu chí đánh giá “nhà máy hải đăng”, đề xuất rằng lợi nhuận kinh doanh và phát triển bền vững môi trường có thể cùng tồn tại. Lý do vì khi các doanh nghiệp nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất và giảm thiểu tồn kho thì cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm được năng lượng. Vì vậy, việc nâng cao năng suất sản xuất cũng chính là giúp bảo vệ môi trường.

BBC thì chỉ ra rằng, việc quản trị rủi ro doanh nghiệp trong quá khứ chỉ tập trung chủ yếu vào các chỉ số tài chính như tình hình dòng tiền, tỷ suất sinh lời (ROI), mô hình kinh doanh, v.v. Nhưng trong những năm gần đây, các thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu mạnh mẽ đã gây ra thiệt hại lớn đến các doanh nghiệp, khiến ngay cả ngành ngân hàng, các nhà đầu tư và các thương hiệu quốc tế đều phải đối diện với thực tế này. Khi các thương hiệu quốc tế bắt đầu ứng phó với ESG, ví dụ như Google, Apple, Microsoft, Nike, Boeing… thì các doanh nghiệp bên dưới trong chuỗi cung ứng của các thương hiệu này cũng phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thải carbon để đáp ứng yêu cầu của họ.

Thực hiện tốt ESG không chỉ giúp cải thiện hình ảnh công ty mà còn cho phép công ty kiểm soát rủi ro toàn diện hơn và lên kế hoạch dài hạn để thiết lập sự ổn định của các nguồn lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các điểm chính cần chú ý khi thực hiện ESG

Nguồn lực của doanh nghiệp là hữu hạn. Trước khi lập bất kỳ kế hoạch nào, họ nên nghĩ đến kết quả mà họ muốn đạt được trong tương lai và ESG cũng không ngoại lệ. Phần dưới đây tổng hợp những điểm chính doanh nghiệp cần xác nhận và đặc điểm của ESG khi thực hiện chuyển đổi số và sản xuất thông minh, đồng thời tóm tắt những điểm chính cần lưu ý trước khi triển khai ESG.

Các bên liên quan trong việc thực hiện ESG

Có nhiều bên liên quan mà doanh nghiệp phải đối mặt, bao gồm khách hàng, ngân hàng và quy định của các chính phủ quốc gia. Ví dụ, khách hàng quan trọng có những yêu cầu liên quan đến chuỗi cung ứng đạt chuẩn ESG. Doanh nghiệp cần nắm bắt các quy định khu vực liên quan đến hoạt động kinh doanh và thực hiện cập nhật định kỳ, nắm rõ điều kiện vay vốn của ngân hàng đầu tư và chính sách của cơ quan chính phủ nơi doanh nghiệp hoạt động. Để biết thêm thông tin về các bên liên quan khi thực hiện ESG, hãy tham khảo bài viết “Tại sao ESG hiện nay là một lựa chọn bắt buộc cho doanh nghiệp?” để có những phân tích sâu hơn.

Thiết kế ESG cho toàn chuỗi giá trị

Khái niệm ESG nên được tích hợp vào tất cả các khâu, từ thiết kế sản phẩm, tình trạng của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng, lựa chọn và sử dụng nguyên vật liệu, tối ưu hóa quy trình sản xuất, lưu trữ và phân phối, thậm chí thiết kế quy trình tái chế. Thiết kế ESG cần quan tâm đến các vấn đề trên và tìm ra các giải pháp thực hiện cho mọi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm/dịch vụ, yêu cầu cả chuỗi cung ứng và các nhà cung cấp hợp tác cùng tuân thủ ESG.

Công bố thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế

Sử dụng các số liệu về hiệu suất khách quan của doanh nghiệp để xác định kết quả thực hiện ESG, giúp thị trường, nhà đầu tư và người tiêu dùng hiểu được các mục tiêu ESG mà doanh nghiệp đã đạt được. Việc công bố thông tin rõ ràng và cụ thể sẽ giúp cho các thành tựu của doanh nghiệp về ESG trở nên thuyết phục.

Qua việc sử dụng các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế để công bố thông tin ESG sẽ giúp mọi người tin tưởng rằng ESG không chỉ là khẩu hiệu mà còn là kết quả của những nỗ lực thực tế của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch và mốc thời gian ESG

Giống như việc lập kế hoạch cho số hóa và sản xuất thông minh, khi thiết kế kế hoạch ESG, trước tiên phải hiểu các điểm mấu chốt mà các bên liên quan quan tâm, tích hợp đặc điểm doanh nghiệp và mục tiêu kinh doanh vào kế hoạch để tạo ra một chiến lược ESG có lợi ích thực tiễn cho doanh nghiệp. Kế hoạch cần xác định cụ thể các mốc thời gian ngắn, trung và dài hạn của ESG cần đạt được. Hơn nữa, hãy nhớ liên hệ hiệu suất ESG và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp để thực sự đạt được kết quả dự kiến.

Tạo sự nhất trí nội bộ từ trên xuống

Sau khi xác định kế hoạch chiến lược ESG và các mốc thời gian, ngoài việc thiết lập đơn vị chịu trách nhiệm chính ESG, doanh nghiệp cũng nên có sự dẫn dắt từ các cấp cao nhất để động viên nội bộ về quyết tâm thực hiện ESG, để tất cả nhân viên trong công ty đều ý thức được rằng đây là mục tiêu chung của tất cả mọi người và tạo ra sự nhất trí nội bộ.

Kết hợp ESG với chiến lược doanh nghiệp và đồng thời triển khai số hóa

Trong quá trình thực hiện ESG, doanh nghiệp cũng có thể đồng thời đồng bộ với quá trình số hóa, đặc biệt là mảng sản xuất thông minh, để có một sự triển khai toàn diện hơn và sử dụng các công cụ phần mềm hệ thống để hỗ trợ ESG từ nhiều khía cạnh.

Ví dụ, doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý năng lượng và kiểm tra lượng khí thải carbon để minh bạch thông tin xuyên suốt từ đầu đến cuối, vừa nâng cao hiệu suất sản xuất lại đạt được mục tiêu ESG một cách hiệu quả.

Tại sao doanh nghiệp nên thực hiện ESG ngay bây giờ?

Vì sao ESG là một lựa chọn bắt buộc với các doanh nghiệp hiện nay? Lợi ích nào của các bên liên quan đã thúc đẩy các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện ESG? Những yếu tố nào buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với các chỉ số về ESG?

Yêu cầu về ESG từ các thương hiệu quốc tế

Việc giảm phát thải khí carbon trong chuỗi cung ứng là không thể tránh khỏi. Doanh nghiệp có thể trước tiên tìm hiểu về các quy định và cam kết liên quan của quốc tế, lịch trình và mốc thời gian dự kiến đạt mục tiêu net-zero của các thương hiệu lớn, và xây dựng mục tiêu giảm khí thải của riêng mình. Sau đó, có thể tham khảo 5 gợi ý về chiến lược giảm khí thải của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) để giúp chuỗi cung ứng đứng vững trước xu hướng giảm khí thải trên toàn thế giới.

Lịch trình giảm khí thải của các quốc gia trên thế giới

Liên minh Châu Âu sẽ đánh thuế lượng khí thải carbon đối với hàng hóa nhập khẩu từ tháng 7 năm 2023. Hoa Kỳ dự định đạt được mức trung hòa khí thải net-zero vào năm 2050. Hướng dẫn và chiến lược về net-zero năm 2050 của Đài Loan cũng được công bố vào cuối tháng 3 năm 2022. Các vấn đề liên quan đến khí hậu như việc giảm khí thải carbon đã trở thành một vấn đề cấp bách và được chính thức công nhận trên toàn thế giới.

Việc giảm khí thải carbon là một vấn đề mà ngành công nghiệp hiện đang phải đối mặt ngay lúc này. Đối với ngành sản xuất, quá trình chuyển đổi nên tập trung vào cải tiến quy trình sản xuất, chuyển đổi nguồn năng lượng và kinh tế tuần hoàn. Chi phí là một tham chiếu quan trọng để lựa chọn phương pháp giảm thiểu carbon, hỗ trợ các công ty đưa ra phán đoán và tìm ra phương án có lợi nhất về mặt kinh tế.

Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thực hiện ESG trong doanh nghiệp và những yếu tố cần xem xét trong quá trình này!