Chọn đúng hệ thống MES chính là chìa khóa thành công khi chuyển đổi số! | Digiwin Software (Vietnam)

Chọn đúng hệ thống MES chính là chìa khóa thành công khi chuyển đổi số!

Chọn đúng hệ thống MES chính là chìa khóa thành công khi chuyển đổi số!

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ngày càng phát triển. Ngày càng nhiều doanh nghiệp xây dựng nền tảng chuyển đổi số hóa MES, nhằm tiêu chuẩn hóa sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp không hay biết nên bắt tay chuyển đổi số hóa từ đâu, khi họ xem xét những yếu tố hạn chế như quy mô doanh nghiệp nhỏ, tài nguyên và nguồn lực không đáp ứng.

Theo xu hướng phát triển sản xuất thông minh, nhiều doanh nghiệp đang từng bước chuyển sang sản xuất thông minh hóa. Đồng thời hệ thống và hữu ích ứng dụng MES ngày càng được đề cao.

Khi nhu cầu số hóa của doanh nghiệp càng rõ ràng, việc chọn lựa hệ thống MES càng phải thận trọng. Ngoài việc hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp, còn có thể hỗ trợ tạo nên doanh thu và lợi thế cạnh tranh.

Dựa vào kinh nghiệm triển khai dự án chuyển đổi số hóa của Digiwin, khi doanh nghiệp lựa chọn hệ thống không chỉ xem xét chức năng tích hợp, kiểm soát quy trình, phân bổ nguồn lực hợp lý của hệ thống, mà còn có thể tận dụng hệ thống để quản lý nhà máy, xây dựng nên nhà máy sản xuất số hóa, thực hiện chế độ sản xuất tinh gọn.

“Bạn luôn cảm thấy hệ thống của người khác hiệu quả hơn?
Doanh nghiệp nên lựa chọn MES như thế nào? “

Sau khi xem xét chức năng và đặc tính MES, xu hướng số hóa công nghiệp, hiện trạng phát triển thông minh hóa và các yếu tố khác, gồm có 4 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn hệ thống MES sẽ giúp ích cho bạn trong việc chọn lựa mô hình!

Chức năng cơ bản

Doanh nghiệp cần hiểu rõ chức năng cơ bản của MES. Một hệ thống MES hoàn chỉnh cần đáp ứng nhu cầu quản lý quy trình gia công và sản phẩm, quy hoạch và quản lý tiến trình sản xuất, quản lý vật tư và chất lượng, quản lý nhà máy và thiết bị. Hệ thống MES, ngoài việc là nền tảng số hóa hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp các thông tin điều hành sản xuất, còn cung cấp các dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác hơn, nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy và phân bổ nguồn lực.

Khả năng tích hợp của hệ thống

Hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu thực hiện chuyển đổi số hóa và thông minh hóa thông qua việc ứng dụng các hệ thống. Vấn đề xác định rõ nội dung công việc, tích hợp tài nguyên hiệu quả ngày càng được chú trọng. Do đó, doanh nghiệp cần xem xét khả năng tích hợp khi chọn lựa hệ thống MES.

Một hệ thống MES thích hợp là cần có chức năng tích hợp với phần mềm quản lý thông tin như ERP, WMS; tích hợp được với kho dữ liệu SQL, ORCAL; cũng như kết hợp được thao tác với hệ điều hành PDM, software simulator (bộ mô phỏng phần mềm), IOS , Android và chức năng tích hợp các tuyến di động v.v

Khả năng kế nối thiết bị

Theo xu hướng phát triển của sự tích hợp IT và OT, MES không chỉ thu thập và xử lý dữ liệu hệ thống, đồng thời cho phép doanh nghiệp thu thập dữ liệu thiết bị. Ví dụ, sự tích hợp ứng dụng các thiết bị cảm biến, AGV, robot, thiết bị điều khiển công nghiệp, thiết bị CNC và SMT, AOI v.v. Đã đem lại dữ liệu cho nhà máy được mạch lạc, tạo điều kiện trong việc sản xuất tinh gọn.

Khả năng kiểm soát trực quan

Chức năng trình bày trực diện MES đã trở nên phổ biến. Thông qua chức năng này, đáp ứng nhu cầu của bộ phận quản lý về mặt xây dựng báo biểu, kiểm soát hiện trường sản xuất, đồng thời mang lại thông tin tham khảo cho các bộ phận khác. Quản lý trực quan gồm nhiều hình thức khác nhau như: biểu đồ chấm, biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ radar, biểu đồ Gantt, biểu đồ hình phễu, biểu đồ 3D v.v. Phương thức quản lý trực quan tinh gọn đáp ứng nhu cầu quản lý đa dạng hóa của doanh nghiệp.

“Từ các yếu tố trên, bạn suy nghĩ được điều gì ?”

Trong quá trình tiến hành số hóa sản xuất, số hóa của hiện trường sản xuất là phần yếu nhất, nhưng lại là phần quan trọng nhất. MES chính là “trái tim” của nhà máy số hóa. Do đó, quý doanh nghiệp cần đánh giá toàn diện và sâu rộng hơn trong việc lựa chọn hệ thống MES, nhằm tránh đi đường vòng trên con đường chuyển đổi số.

 

—————————————————————————————§ END §—————————————————————————————

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account