BCP - Kim chỉ nam vận hành không gián đoạn | Digiwin Software (Vietnam)
Chat hỗ trợ
Chat ngay

BCP – Kim chỉ nam vận hành không gián đoạn

Vì sao doanh nghiệp bắt đầu xem trọng BCP dưới thời dịch?

BCP: Business Continuity Plan

SARS-COV-2 bùng nổ trên toàn cầu từ 2020, dưới bối cảnh bắt buộc phải làm việc từ xa để duy trì vận hành, các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất đều chịu tác động cực kỳ lớn, chính quyền nhà nước cũng tích cực kiến nghị doanh nghiệp thực hiện BCP nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp dần nhận ra, BCP không phải là phương án chỉ để áp dụng trong thời dịch, mà nó là trạng thái bình thường mới dưới thời VUCA (Volatility – Biến động, Uncertainly – Không chắc chắn, Complexity – Phức tạp, Ambiguity – Mơ hồ), cũng là khóa học mới mà mỗi doanh nghiệp đều cần biết để vận hành không gián đoạn!

 

Digiwin cùng doanh nghiệp chống dịch bằng trí tuệ

DigiwinSoft, công ty phần mềm đã phục vụ cho hơn 50,000 doanh nghiệp sản xuất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, sau khi phỏng vấn kinh nghiệm trở lại nhà máy (Return to work) của các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu, chúng tôi đã tổng hợp gói kim chi nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chống dịch bằng trí tuệ! Tại đây, Digiwin cung cấp cho quý doanh nghiệp 5 bước và các biểu mẫu chuẩn bị cho việc trở lại nhà máy, bao gồm: Sơ đồ tổ chức nhóm phòng chống dịch bệnh, Bảng theo dõi sức khỏe nhân viên, Bảng chi tiết công việc, Danh sách nhân viên ở gần vùng đỏ, Báo cáo ngày v.v..

https://www.digiwin.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/DIGIWIN-Goi-chia-se-phong-dich.zip

Tải ngay gói chia sẻ

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account