Những phương diện nào cần làm tốt để quản lý nhà máy hiệu quả? | Digiwin Software (Vietnam)

Những phương diện nào cần làm tốt để quản lý nhà máy hiệu quả?

Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, hiệu quả quản lý nhà máy sẽ ảnh hưởng trực tiếp khả năng cạnh tranh và sự tồn tại của doanh nghiệp. Công tác quản lý trong nhà máy, số lượng nhân viên, vấn đề phát sinh chiếm 80% tổng thể công việc tại hiện trường. Vì vậy đối với doanh nghiệp “hiện trường sản xuất” là khu vực quan trọng nhất.

Công việc quản lý hiện trường sản xuất bao gồm: hiệu quả sản xuất, cắt giảm chi phí, thao tác an toàn, đào tạo nhân sự, hoạt động cải tiến, 5S, chất lượng sản phẩm, v.v…Cụ thể như sau:

1. Quản lý nhân sự: nâng cao lực hướng tâm chung của doanh nghiệp, duy trì tinh thần cao;
2. Quản lý thao tác: xây dựng kế hoạch công việc hợp lý, thực hiện công việc theo quy định;
3. Quản lý chất lượng: quản lý tốt chất lượng công việc, thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, nhằm đạt được mục tiêu “không có khiếm khuyết”;
4. Quản lý thiết bị: vận hành thiết bị chính xác, duy trì sản xuất không sự cố;
5. Quản lý an toàn: các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên, sản phẩm và khách hàng;
6. Quản lý chi phí: tiết kiệm nguyên vật liệu, hạn chế lãng phí và cắt giảm chi phí.

Ba công cụ hỗ trợ quản lý nhà máy “rõ ràng trong nháy mắt”

Ngày nay, mô hình sản xuất theo xu hướng “mẫu mã đa dạng, lô hàng nhỏ, thời gian giao hàng ngắn”, điều này làm tăng độ khó cho việc quản lý nhà máy. Tiêu chuẩn hóa, trực quan hóa và quản lý theo bảng điện tử (Kanban) chính là ba công cụ giúp ích trong việc quản lý nhà máy.

Để thực hiện quản lý tiêu chuẩn hóa đối với các nhóm việc trong nhà máy, các tiêu chuẩn quản lý tương ứng phải được thiết lập, bao gồm:

1. Tiêu chuẩn hóa quản lý hiện trường sản xuất gồm ba phần chính:
Một là quản lý chỉ tiêu công việc;
Hai là quy trình làm việc theo tiêu chuẩn;
Ba là tiêu chuẩn công việc của nhân viên.

2. Tăng cường quản lý nội bộ nhóm:
• Thiết lập các sổ cái quản lý, chế độ báo cáo và các phương pháp đánh giá.
• Quản lý kho bán thành phẩm đóng vai trò kiểm soát quy trình tước và sau.
• Tận dụng các công cụ thông tin như hệ thống ERP để thay thế thao tác thủ công như thống kê báo cáo và các lệnh sản xuất, nhờ đó nâng cao hiệu quả công việc.
► Thông qua các phương pháp quản lý trên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhóm theo tiêu chuẩn hóa.

3. Thiết lập các nội quy quản lý nhóm gồm:
Quy tắc, cơ chế, quy định, an toàn, kỹ thuật , mọi vấn đề liên quan đến sản xuất v.v. Ví dụ như các cơ chế kiểm tra chu kỳ, giao nhận ca, trách nhiệm theo vị trí, trách nhiệm an toàn, đào tạo kỹ thuật, v.v. Mọi nội quy phải được thống nhất và thực thi.

Quản lý trực quan phản ánh trình độ quản lý nhà máy của một doanh nghiệp. Bất kể là trong hiện trường sản xuất hay trong văn phòng, quản lý trực quan sẽ mang lại những hữu ích sau:

 1. Công khai các nội quy, quy chế, tiêu chuẩn làm việc
 2. Đồ thị hóa các nhiệm vụ sản xuất và trạng thái hoàn thành
 3. Kết hợp quản lý cố định để thực hiện tiêu chuẩn hóa dữ liệu
 4. Thao tác điều khiển hoạt động sản xuất trình bày theo hướng trực quan và dễ sử dụng
 5. Tiêu chuẩn hóa xếp hàng và số lượng giao hàng
 6. Tiêu chuẩn hóa trang phục của nhân viên sản xuất
 7. Tiêu chuẩn hóa quản lý màu sắc

Kanban là một hình thức quản lý trực quan với các thông tin kanban bao gồm: mã linh kiện, tên sản phẩm, mã sản xuất, thể loại và dung tích công cụ chứa đựng, mã kanban, địa điểm dịch chuyển và bề ngoài linh kiện v,v. Kanban hiện lên thông tin ẩn trong tài liệu hoặc trong hiện trường thông qua nhiều hình thức khác nhau như khẩu hiệu, bảng trạng thái, biểu đồ, màn hình điện tử, v.v. Nhờ đó, bộ phận quản lý kiểm soát tình trạng kịp thời và đưa ra phương án ứng phó nhanh chóng.

Cải thiện tỷ lệ vận hành thiết bị

Thiết bị sản xuất là một phần tổ hợp quan trọng, cũng là yếu tố cơ bản về năng suất của doanh nghiệp.

 1. Với thiết bị tiên tiến phải có các tính năng được phát huy tốt. Doanh nghiệp cần duy trì tỷ lệ vận hành thiết bị cao, phát hiện và phòng ngừa những rủi ro tiềm ẩn về thiết bị, nhờ đó tạo nên lợi ích kinh tế lớn hơn
 2. Cải tiến thiết bị cũ để nâng cao chất lượng và tính năng, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị, đạt tới mục đích nâng cao hiệu quả.

Tăng cường quản lý và hiệu suất vận hành của thiết bị có vai trò quan trọng trong việc quản lý nhà máy. Tiết kiệm năng lượng thông qua việc hạn chế năng lượng tiêu thụ của thiết bị, nhằm đạt tới mục tiêu cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý chất lượng

Doanh nghiệp cần thiết lập một cơ chế đảm bảo chất lượng sản phẩm một cách khoa học, chặt chẽ và hiệu quả, cùng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình sản xuất.

Năm bước quản lý chất lượng nhà máy:

 1. Các yếu tố toàn diện: 4M1E – nhân viên, máy móc, vật liệu, phương pháp, môi trường
 2. Quy tắc trong tiêu chuẩn kiểm soát, hướng dẫn thao tác
 3. Các quy tắc luôn đảm bảo khả năng vận hành
 4. Nhân viên thao tác luôn tuân theo quy tắc thực hiện, và cho ra kết quả như nhau bất kể do ai thao tác
 5. Thiết bị phòng ngừa sự cố khi cần thiết.

Doanh nghiệp thực hiện tốt năm bước này theo quy trình mới có thể thiết lập một chế độ quản lý chất lượng ổn định.

Làm tốt công việc quản lý nhóm trong nhà máy

Làm tốt công việc quản lý nhóm sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến sản xuất, loại bỏ tình trạng “đi ngược quy tắc, mức độ rủi ro, kiểm soát lỏng lẻo, quản lý lơ là”, “dơ bẩn, lộn xộn, kém chất lượng” trong nhà máy, nhờ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn.

 1. Xuất phát từ tình hình thực tế của nhóm, tìm đến điểm đột phá, xây dựng các phương án giải quyết vấn đề trong công tác quản lý nhà máy;
 2. Phân tích các hoạt động của nhóm để tìm ra quy trình cùng phương pháp vận hành tiết kiệm và hiệu quả nhất;
 3. Định kỳ đánh giá kết quả, từng bước đi sâu để nắm rõ công việc nhóm.
—————————————————————————————§ END §—————————————————————————————

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

028-73070788