Brochure Shop Floor Tracking (SFT) | Digiwin Software (Vietnam)

Brochure Shop Floor Tracking (SFT)

Brochure Shop Floor Tracking (SFT)

Hệ thống quản lý tiến trình sản xuất

https://www.digiwin.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/SFT_ASIAN-EDM-VN_V1_210816.pdf

Tải ngay Brochure SFT (PDF)

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Giới thiệu Shop Floor Tracking (SFT)

DIGIWIN chuyên cung cấp dịch tư vấn số hóa cho mọi doanh nghiệp với các quy mô khác nhau. Với kinh nghiệm tích lũy gần 40 năm và kiến thức chuyên sâu đối với các ngành nghề chế tạo sản xuất, chúng tôi đã phát triển hệ thống Quản lý tiến độ sản xuất (Shop Floor Tracking-SFT), đáp ứng nhu cầu quy hoạch kinh doanh – sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất trong nhà máy và ủy thác gia công bên ngoài, cùng với hiệu suất vận hành của nhân viên và thiết bị, xây dựng nền tảng giám sát tiến trình gia công cho doanh nghiệp, giúp nâng cao tỷ lệ hoàn thành đơn hàng.

Hệ thống Quản lý tiến độ sản xuất (Shop Floor Tracking-SFT), xây dựng chuỗi thông tin mạch lạc kết nối mọi bộ phận trong nhà máy, từ khâu nhận đơn, vật liệu đầu vào, sản xuất và ủy thác gia công, cho tới hoàn công nhập kho. Thông qua sự tích hợp chặt chẽ với hệ thống ERP, đạt đến mục đích kiểm soát vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

Giải pháp quản lý tiến độ sản xuất cho SME

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account