Brochure Smart Manufacturing Execution System (MES) | Digiwin Software (Vietnam)

Brochure Smart Manufacturing Execution System (MES)

Brochure Smart Manufacturing Execution System (MES)

Hệ thống quản lý nhà máy thông minh MES

https://www.digiwin.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/03.-sMES_Smart-Manufacturing-Execution-System.pdf

Tải ngay Brochure sMES (PDF)

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

DIGIWIN MES (Smart Manufacturing Execution System) 

Hệ thống điều hành nhà máy sản xuất

Xây dựng hiện trường sản xuất minh bạch thông qua tích hợp IT và OT

Hiện thực hóa quản lý tinh gọn, hướng đến mục tiêu: Cắt giảm giá thành – Nâng cao hiệu suất và chất lượng.

Thêm minh bạch trong việc kiểm soát tiến độ

Thực hiện truy nguồn sản xuất một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong các việc: quản lý sản phẩm dở dang, kiểm soát chất lượng, tích hợp và quản lý thiết bị, truy xuất và phân tích vấn đề, thu thập dữ liệu sản xuất theo thời gian thực.

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account