DigiwinSoft: Báo cáo thường niên 2022 | Digiwin Software (Vietnam)

DigiwinSoft: Báo cáo thường niên 2022

Mã chứng khoán: 300378

Digiwin Software

TÓM TẮT BẰNG ẢNH

2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Vượt qua thách thức và Phát triển

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Digiwin Financial Report 01

Tăng cường phát triển kinh doanh tại Trung Quốc đại lục

Kết quả sơ bộ chiến lược kinh doanh cấp tỉnh

Kết quả sơ bộ chiến lược kinh doanh cấp tỉnh tại Đại Lục

Năm 2022, công ty tiếp tục tăng cường phát triển thị trường tại Trung Quốc đại lục và chuyển đổi mô hình hoạt động theo cấp tỉnh, với việc thành lập các đơn vị kinh doanh cấp thành phố bên dưới. Hiện tại, công ty đã đạt được các hoạt động quản lý sâu rộng tại các đơn vị BU cấp tỉnh ở Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải, và chiến lược kinh doanh cấp tỉnh đã cho thấy kết quả sơ bộ.

Doanh thu hoạt động tại Trung Quốc đại lục:

145 triệu USD

Tăng trưởng hàng năm:

17.99 %

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 2022:

Digiwin Financial Report 02-2

Kinh doanh khu vực ngoài Trung Quốc đại lục duy trì tăng trưởng ổn định

Đối với các khu vực ngoài Trung Quốc Đại lục, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tốt với doanh thu 143 triệu USD trong cả năm bằng cách tập trung vào quản lý công nghiệp, mở rộng hệ sinh thái OT và đào sâu vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng mới.

Bao quát toàn bộ lĩnh vực phần mềm công nghiệp

Phối hợp phát triển bốn lĩnh vực kinh doanh chính

Sau nhiều năm tích lũy, các lĩnh vực kinh doanh của công ty đã mở rộng từ quản lý số hóa sang thiết kế R&D, quản lý sản xuất và các lĩnh vực AloT, đồng thời ra mắt nền tảng Internet công nghiệp thế hệ mới, Digiwin Athena. Công ty tiếp tục đổi mới và dẫn đầu ngành, với bốn lĩnh vực kinh doanh chính phát triển đồng bộ.

Digiwin Financial Report 03

Tập trung khai thác các ngành lợi thế

Hỗ trợ ngành CN sản xuất chuyển đổi số

Trong năm 2022, công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động của các ngành CN có lợi thế như bán dẫn, phụ tùng ô tô, sản xuất thiết bị, truyền thông điện tử và đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Digiwin Financial Report 04

Quảng bá đều đặn sản phẩm dịch vụ

Tạo ra giá trị số cho khách hàng

“Công ty tập trung vào các điểm khó khăn của khách hàng, phát triển các sản phẩm dịch vụ linh hoạt, cải thiện giá trị và hiệu quả dịch vụ , giúp các doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tồn kho, đồng thời tạo ra giá trị kỹ thuật số cho khách hàng.”

Digiwin Financial Report 05

Tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển

Thế mạnh sản phẩm dẫn đầu ngành

Đổi mới R&D tiếp tục tăng

Thế mạnh sản phẩm dẫn đầu ngành

Digiwin Athena User Interface

Trong năm 2022, công ty ra mắt nền tảng Internet công nghiệp mới mang tên Digiwin Athena, ứng dụng các công nghệ thông minh thế hệ mới để cung cấp sức mạnh cho các doanh nghiệp và đối tác ISV trong việc xây dựng hệ thống thông minh nhanh chóng, tạo ra hệ sinh thái cộng tác và biến dữ liệu thông minh trở thành công cụ quan trọng trong việc triển khai chiến lược của doanh nghiệp.

Với ý tưởng thiết kế sáng tạo, năng lực kỹ thuật và phản hồi thị trường tích cực, Digiwin Athena đã được công nhận với nhiều giải thưởng quan trọng.

Digiwin's awards and trophies

Hàng loạt giải thưởng

Củng cố thương hiệu Digiwin

  • Giải thưởng Đầu Tư Giá Trị Nhất thường niên
  • TOP 15 Đổi mới dịch vụ doanh nghiệp kỹ thuật số
  • Giải thưởng Tiên Phong Quản Trị Doanh nghiệp
  • TOP 30 công ty niêm yết phần mềm công nghiệp hàng đầu Trung Quốc năm 2022
  • TOP 100 công ty dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm hàng đầu Thượng Hải năm thứ tư liên tiếp
  • TOP 10 nhà cung cấp dịch vụ MES xuất sắc nhất năm
  • Nhà Cung Cấp Xuất Sắc về sản xuất thông minh tại Trung Quốc 2021
  • Được bình chọn vào danh sách “Những doanh nghiệp niêm yết thực hành ESG xuất sắc”
  • Giải thưởng Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Xuất Sắc năm 2022
Digiwin's awards and trophies

Follow Digiwin

028-73070788