Brochure Smart Factory Logistics System | Digiwin Software (Vietnam)

Brochure Smart Factory Logistics System

Brochure Smart Factory Logistics System

Logistics thông minh trong nhà máy

https://www.digiwin.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/04.-sFLS-Smart-Factory-Logistics-System.pdf

Tải ngay Brochure sFLS (PDF)

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Hệ thống logistic thông minh trong nhà máy

Smart Factory Logistics System (sFLS)

Hệ thống Logistics thông minh trong nhà máy là giải pháp tập hợp các quy trình trong toàn bộ hoạt động quản lý từ khâu thu mua, lãnh nguyên liệu, sản xuất, nhập kho, xuất hàng cho đến dịch vụ khách hàng hậu mãi, bằng cách quét mã Qrcode trên thiết bị điện tử và liên thông dữ liệu từ ERP, hiển thị lên bảng điện tử eKB, để từ đó đạt được ba chỉ tiêu lớn trong sản xuất thông minh, bao gồm: nâng cao hiệu suất sản xuất trong nhà máy, đảm bảo cam kết giao hàng và rút ngắn chu kỳ vòng quay tồn kho, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tiếp cận nền Công nghiệp 4.0!

Khám phá hiện trường sản xuất có ứng dụng sFLS

Cùng vứt bỏ thời đại truyền thống làm việc trên giấy! Giải pháp Logistics thông minh của Digiwin sẽ đưa mức đầu tư nho nhỏ vào thiết bị di động của doanh nghiệp mang lại hiểu quả sử dụng cao nhất!

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account