Phân tích năng lực hạch toán nhanh giá thành | Digiwin Software (Vietnam)

Phân tích năng lực hạch toán nhanh giá thành

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC HẠCH TOÁN NHANH GIÁ THÀNH

Trong ngành sản xuất, những công việc từ thiết lập hệ thống chi phí đến thu thập dữ liệu có liên quan đến nhiều bộ phận và quy trình làm việc. Nếu nhân viên kế toán chỉ tính giá thành theo lý thuyết mà bỏ qua các tình huống phức tạp mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình kinh doanh, thì kết quả không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác của chi phí mà nghiêm trọng hơn còn làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Cố vấn Digiwin khuyến nghị nên xây dựng chiến lược quản lý chi phí phù hợp với môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp, phân tích cấu trúc giá thành, nắm bắt các kỹ thuật kiểm soát chi phí chính để nâng cao khả năng kiểm soát lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

Kiểm tra năng lực tính giá thành nhanh

Yếu tố chính để tính toán nhanh giá thành là cấu trúc giá thành hợp lý và thuộc tính rõ ràng, có thể xác định rõ ràng quyền và trách nhiệm của từng tổ chức (ai làm gì trong thời gian nào), tất cả các chứng từ đều phải hoàn thành kết sổ trong ngày, thiết lập cơ chế kiểm tra hàng tuần, các lỗi trong tuần phải được điều chỉnh ngay trong tuần. Tính toán nhanh chi phí chủ yếu bao gồm các mốc kiểm tra chính dưới đây:

Lập kế hoạch kết toán từng kỳ

1. Phân bổ thời gian: Nếu công ty cần xuất báo cáo tài chính vào ngày 5 hàng tháng, thì cần tính ngược từ ngày kết thúc để xác định thời gian hoàn thành của từng giai đoạn. Ví dụ:

2. Báo cáo sản xuất hàng ngày: Nếu công ty không có hệ thống hoặc hệ thống chưa go-live, có thể tham khảo mẫu báo cáo hàng ngày như bên dưới, tạm thời ghi chép bằng giấy để thu thập dữ liệu trước khi có hệ thống quản lý.

3. Lịch trình một quy trình kết toán: Doanh nghiệp cần thiết lập một thời gian biểu để xác định những công việc cần làm hàng ngày, những việc cần kiểm tra hàng tuần, và những việc cần hoàn thành vào cuối tháng.

Thực hiện cơ chế kiểm tra kết toán mỗi ngày

Doanh nghiệp cần có quy trình kiểm tra tất toán hàng ngày, chỉ khi các nhân viên chức năng hoàn thành kiểm tra và sửa chữa dữ liệu bất thường, thì nhân viên tài chính mới có thể tính giá thành đúng hạn và xuất bảng tính giá thành chi tiết nhằm cung cấp thông tin liên quan phục vụ cho việc phân tích kinh doanh.

Dưới đây là một biểu mẫu kết toán hàng ngày được sử dụng phổ biến, nhân viên chức năng ở các bộ phận chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút mỗi ngày để kiểm tra những dữ liệu bất thường theo bảng này, sẽ có thể góp phần nâng cao hiệu suất tính toán chi phí của bộ phận tài chính kế toán.

Mỗi doanh nghiệp đều có cấu trúc giá thành khác nhau, làm thế nào để đảm bảo nhân viên bên dưới làm đủ và làm đúng công việc một cách có hiệu quả được quyết định bởi quy trình và phương pháp quản lý doanh nghiệp, đây cũng là mấu chốt tạo nên sức cạnh tranh của từng tổ chức. Bạn lựa chọn dùng con người để kiểm soát con người, cứ thể chồng chất, hay lựa chọn ứng dụng công nghệ để hệ thống trở thành chốt kiểm duyệt tự động cho doanh nghiệp, để nhân viên trong công ty có thể tập trung làm các công việc đòi hỏi nhiều hơn ở kỹ năng?

 

Nhận tài liệu và dịch vụ tư vấn

WB003008
*Lãnh thổ: *Tên công ty: *Người liên lạc: *Số điện thoại: *E-mail: *Bộ phận: *Chức danh:

Lời nhắn:

Vui lòng chọn nội dung phù hợp:


*Vui lòng nhập mã xác nhận: Mã xác nhận:

Please wait while processing

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

 
028-73070788