LEAN Summit 2022 | Chuyển đổi doanh nghiệp LEAN 4.0 để đột phá hiệu suất & năng lực | Digiwin Software (Vietnam)
Chat hỗ trợ
Chat ngay

LEAN Summit 2022 | Chuyển đổi doanh nghiệp LEAN 4.0 để đột phá hiệu suất & năng lực

LEAN SUMMIT 2022

 

“CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP LEAN 4.0 để ĐỘT PHÁ HIỆU SUẤT & NĂNG LỰC

LEAN ENTERPRISE TRANSFORMATION 4.0 for 

PERFORMATION & CAPABILITY BREAKTHROUGH”

Thời gian:

08:15 – 17:00 Thứ bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

08:15 – 17:00 Saturday, December 10 , 2022

Địa điểm:

Long Biên Palace, Khu Trung Đoàn 918, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Long Bien Palace, Trung Doan 918 Area, Phuc Dong, Long Bien, Hanoi

Phí tham dự:

1.900.000 VNĐ/ Người

Diễn Giả

Ms. Trương Thị Chí Bình

Tổng thư ký – Phó chủ tịch VASI

Mr. Phạm Minh Thắng

CEO P&Q Solutions – Phó chủ tịch VASI

Mr. Đinh Xuân Sơn

CEO Công ty Cổ phần Technokom

Mr. Cheng Chia-Lin

CEO Digiwin Software Vietnam

Mr. Ngô Văn Thắng

Phó Tổng GĐ Công ty Công nghệ COSMOS

Mr. Vũ Tùng Lâm

Cố vấn cao cấp DigiwinSoft Vietnam

Nội dung chương trình LEAN Summit 2022

    PHIÊN SÁNG/ MORNING SESSION

    08:15 – 08:45: Đăng ký & Tiếp đón đại biểu/ Guest registration

08:45 – 09:00 Phát biểu khai mạc/ Operning remarks

Bà Trương Thị Chí Bình | Phó chủ tịch | Tổng thư ký VASI

Mrs. Truong Thi Chi Binh | VASI Vice President | General Secretary

09:00 – 09:40 Mạng lưới chuyển đổi doanh nghiệp Lean – Hợp tác để đột phá hiệu suất & phát triển năng lực/ Lean enterprise transformation network – Cooperation for Productivity & Capability Breakthrough

Ông Phạm Minh Thắng | Phó chủ tich VASI | Giám đốc P&Q Solutions

Mr. Pham Minh Thang | VASI Vice President | CEO P&Q Solutions

09:40 – 10:10 Chuyển đổi doanh nghiệp Lean – Kinh nghiệm từ Công ty CP Technokom/ Lean Enterprise transformation – Case study from Technoko.JSC

Ông Đinh Xuân Sơn | Giám đốc Công ty Cổ phần Technokom

Mr. Đinh Xuân Sơn | CEO Technokom JSC.

    10:10 – 10:25 Nghỉ giải lao/ Teabreak

10:25 – 11:00 Chiến lược & Lộ trình Chuyển đổi số thành công trong Doanh nghiệp sản xuất/ Strategy & Roadmap for Successful Digital Transformation in Manufacturing enterprises

Ông Cheng, Chia-Lin | Tổng giám đốc DigiwinSoft Vietnam

Mr. Cheng, Chia-Lin | CEO DigiwinSoft Vietnam

10:25 – 11:00 Chiến lược & Lộ trình Chuyển đổi số thành công trong Doanh nghiệp sản xuất/ Strategy & Roadmap for Successful Digital Transformation in Manufacturing enterprises

Ông Cheng, Chia-Lin | Tổng giám đốc DigiwinSoft Vietnam

Mr. Cheng, Chia-Lin | CEO DigiwinSoft Vietnam

11:00 – 11:30 Phát triển đội ngũ & Sự tham gia – Vai trò của lãnh đạo trong chuyển đổi Lean/ Team Development & Engagement – Role of Leaderships in Lean Transformation

Ông Ngô Văn Thắng | Phó Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Cosmos | Cố vấn mạng lưới

Mr. Ngo Van Thang | Deputy General Director Comos Industries Ltd | Network Mentor

    11:30 – 12:00 Thảo luận mở / Open discussion

    12:00 – 13:30 Ăn trưa/ Have Lunch

    PHIÊN CHIỀU/ AFTERNOON SESSION

    13:30 – 14:45 Các phiên song song / Parallel sessions

Phiên 01/ Session 1:

Workshop “Lean Accounting – Đồng bộ Doanh thu và Chi phí với Dòng chảy giá trị của doanh nghiệp sản xuất/ Workshop “Lean Accounting – Synchronizing Revenue flow & Cost structure with Value stream for Manufacturing Enterprise

Ông Phạm Minh Thắng |Giám đốc P&Q Solutions

Mr. Pham Minh Thang | CEO P&Q Solutions

Phiên 02/ Session 2:

Ứng dụng quản lý hiện trường sản xuất cho ngành gia công kim loại và sản xuất linh kiện xe – Trải nghiệm giải pháp thực tế/ Shop-floor App for Metal and Auto Parts industry – Practical Product experience

Ông Vũ Tùng Lâm | Cố vấn cao cấp DigiwinSoft Vietnam

Mr. Vu Tung Lam | Senior Consultant DigiwinSoft Vietnam

    14:45 – 15:00 Nghỉ giải lao/ Teabreak

15:00 – 16:45 Cuộc thi Báo cáo Dự án cải tiến chuyển đổi Lean của các thành viên sáng lập Mạng lưới chuyển đổi Lean/

Lean Transformation Project Competition for founding enterprises of Lean Enterprise Transformation Network

16:45 – 16:50 Phát biểu bế mạc/ Closing remarks

Ông Phạm Minh Thắng |Giám đốc P&Q Solutions

Mr. Pham Minh Thang | CEO P&Q Solutions

Liên hệ:

 

Ms. Bùi Huệ – Trưởng bộ phận Đào tạo P&Q Solutions

M. 0904 606 995 – E. buihue@pnq.com.vn

Mr. Hải Phong- Chánh văn phòng VASI

M. 0945 983 992 – E. phphong87@gmail.com

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

Webinar

Seminar / Event