ESG - Dịch chuyển tất yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu | Digiwin Software (Vietnam)

ESG – Dịch chuyển tất yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu

Hội thảo

Cơ hội và Thách thức:

ESG – Dịch chuyển tất yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu

Chương trình “Cơ hội và Thách thức: ESG – Dịch chuyển tất yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu” là sự kiện do ITPC HCM (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh) và HAMEE (Hội doanh nghiệp cơ khí – điện TP. Hồ Chí Minh) tổ chức.
 
Digiwin rất hân hạnh tham gia tại hội thảo lần này với phần trình bày về xu thế ESG. Nội dung chi tiết của Hội thảo như sau:
 

Phần 1: ESG – Xu thế phát triển bền vững

🌍 Quan điểm toàn cầu
🏢 Quan điểm doanh nghiệp
🌱 Net-zero carbon
📊 ISO-14067, hệ thống quản lý dấu chân carbon
 

Phần 2: Sản phẩm xanh – Nhà máy xanh

🌿 Yêu cầu phát triển bền vững tại một số thị trường nhập khẩu
🌳 Sản phẩm xanh và Nhà máy xanh
💡 Giải pháp để doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả
 

Phần 3: Tiếp cận thị trường toàn cầu

📝 Thử nghiệm & Chứng nhận sản phẩm
🔍 Đánh giá & Chứng nhận hệ thống
🎓 Đào tạo & Hướng dẫn
🤝 Tư vấn tiếp cận thị trường toàn diện
Hội thảo Cơ hội và Thách thức: ESG - Dịch chuyển tất yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu

Một số hình ảnh và video tóm tắt về

Hội thảo ESG – Dịch chuyển tất yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

Webinar

Seminar / Event

028-73070788