4 bước thực hiện chuyển đổi số | Digiwin Software (Vietnam)

Webinar 29.7.2021 | 4 bước thực hiện chuyển đổi số

Chuyển đổi số cho ngành sản xuất (II)

Bốn bước thực hiện chuyển đổi số

Sau hội thảo chia sẻ khái niệm về Chuyển đổi số ngày 24/6, rất nhiều doanh nghiệp đã đặt câu hỏi cho Digiwin và chúng tôi nhận thấy còn nhiều doanh nghiệp đang lúng túng không biết nên bắt đầu thực hiện chuyển đổi số như thế nào và từ đâu để theo kịp xu hướng phát triển trong thời đại CN4.0 mà vẫn phù hợp với quy mô công ty.

Vì vậy, Digiwin quyết định thực hiện tiếp Phần 2 của chuyên mục Chuyển Đổi Số cho Ngành Sản Xuất.

 

Thông tin cơ bản

Nội dung chính:
1. Cơ cấu toàn diện về CĐS
2. Vấn đề thường gặp, yếu tố thất bại khi thực hiện CĐS
3. Làm sao tránh lạc hướng khi CĐS?
4. Làm sao tự đánh giá độ sẵn sàng khi CĐS?
5. Làm thế nào CĐS để sản xuất thông minh phù hợp với quy mô doanh nghiệp
6. Case study
7. Q&A

Diễn giả:
Mr. Nguyễn Hoàng Dũng | Digiwin Software | Giám đốc Cố vấn
Mr. Kevin Huang | Foxconn Industrial Internet | Phó chủ tịch
 
Thời lượng:116 phút
Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

https://youtu.be/m0QjjoAYS1I

Đăng ký và xem video ngay

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Follow us

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

Webinar

Seminar / Event