Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (SMEs)

Webinar 15.7.2021 | Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (SMEs)

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp

sản xuất vừa và nhỏ

Làm thế nào để biết chính xác và tức thời tiến độ SX trong nhà máy mà không đòi hỏi nhiều từ việc cập nhật thủ công của anh em trên chuyền?
Làm thế nào để Trưởng nhà máy điều độ nguồn lực sản xuất dễ dàng và nhanh chóng?
Làm thế nào để NVKD biết đơn hàng đã làm đến đâu và trả lời ngày giao hàng?

 

Thông tin cơ bản

Nội dung chính:

1. Các vấn đề thường gặp trong sản xuất truyền thống

2. Quản lý tiến độ bằng thao tác quét mã barcode (Shop Floor Tracking_SFT)

3. Case study (SYK Industry)

4. Giao lưu cùng chuyên gia Fii và cố vấn Digiwin

Diễn giả:

Mr. Nguyễn Xuân Phong | Digiwin Software | Cố vấn cấp cao

Mr. Kevin Huang | Foxconn Industrial Internet | Phó chủ tịch

Thời lượng:70 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

https://youtu.be/d6rOCvPjVUM

Đăng ký và xem video ngay

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

Webinar

Seminar / Event