Webinar 24.6.2021 | Lộ trình - Thách thức - Case study Chuyển Đổi Số | Digiwin Software (Vietnam)
Chat hỗ trợ
Chat ngay

Webinar 24.6.2021 | Lộ trình – Thách thức – Case study Chuyển Đổi Số

Lộ trình – Thách thức – Case study

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất

“Những năm gần đây, một số công nghệ mới như thương mại điện tử, Big data, IoT và điện toán đám mây đã xuất hiện như một xu hướng và phát triển nhanh chóng, mang lại bước tiến đáng kể cho các ngành công nghiệp.”

Những năm gần đây, một số công nghệ mới như thương mại điện tử, Big data, IoT và điện toán đám mây đã xuất hiện như một xu hướng và phát triển nhanh chóng, mang lại bước tiến đáng kể cho các ngành công nghiệp. Trong khi đó, đại dịch lại như một nhân tố thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số này. Đứng trước những nhu cầu cho tiêu chuẩn mới, ngành sản xuất có thể ứng dụng việc số hóa như thế nào để xúc tiến tăng trưởng từ nhiều khía cạnh, đồng thời nâng cao giá trị cạnh tranh cốt lõi? Chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu 03 giai đoạn trong chuyển đổi số và các tư duy, đường lối thực hiện trí tuệ hóa doanh nghiệp, thông minh hóa nhà máy, đáp ứng nhu cầu của thị trường!

Video “Lộ trình, thử thách và case studies trong Chuyển Đổi Số”

Thông tin cơ bản

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất

Nội dung chính:

1. Kết hợp ứng dụng IT và OT trong lĩnh vực sản xuất

2. 04 giai đoạn trong việc tiếp cận Data-driven

3. Case studies trong sản xuất thông minh

4. Giao lưu cùng chuyên gia FII và cố vấn Digiwin

Diễn giả:

Mr. Nguyễn Hoàng Dũng | Digiwin Software | Giám đốc Tư vấn

Mr. Kevin Huang | Foxconn Industrial Internet | Phó chủ tịch

Thời lượng:75 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

https://youtu.be/WQWLCoBx0e8

Đăng ký và xem video ngay

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Follow us

Digiwin Software ASEAN

Official Youtube channel

Digiwin Software Việt Nam

Official Facebook fanpge

Digiwin Software Việt Nam

Zalo Official Account

Webinar

Seminar / Event