Webinar | Giải pháp SFT (Shop Floor Tracking) | Digiwin Software (Vietnam)

Webinar | Giải pháp SFT (Shop Floor Tracking)

WEBINAR:

Giải pháp SFT

Quản lý sản xuất ứng dụng trong ngành phun ép nhựa, gia công kim loại và linh kiện ô tô…

ĐĂNG KÝ

Thời gian hội thảo “Giải pháp SFT”:
8h30-11h00, Thứ Năm, 22/09/2022

Hình thức:

Trực tuyến – Trên nền tảng ứng dụng Google Meet

https://www.digiwin.com.vn/baodanh

Sign up now

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

Hệ thống Quản lý tiến độ sản xuất (Shop Floor Tracking – SFT) đáp ứng nhu cầu quy hoạch kinh doanh – sản xuất:

Theo dõi tiến độ sản xuất trong nhà máy và ủy thác gia công bên ngoài; hiệu suất vận hành của nhân viên và thiết bị; xây dựng nền tảng giám sát tiến trình gia công, giúp nâng cao tỷ lệ hoàn thành đơn hàng.

Hệ thống Quản lý tiến độ sản xuất (Shop Floor Tracking – SFT) hỗ trợ doanh nghiệp:

Xây dựng chuỗi thông tin mạch lạc kết nối mọi bộ phận trong nhà máy. Từ khâu nhận đơn, vật liệu đầu vào, sản xuất và ủy thác gia công, cho tới hoàn công nhập kho. Thông qua sự tích hợp chặt chẽ với hệ thống ERP giúp kiểm soát vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

Webinar

Seminar / Event