Digiwin AIoT Cloud | Digiwin Software (Vietnam)
Chat hỗ trợ
Chat ngay

Digiwin AIoT Cloud

logo

Chi phí thấp · Triển khai nhanh · Dễ sử dụng

Digiwin AIoT Cloud

Công cụ chuyển đổi số tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Giám sát tình trạng máy móc theo thời gian thực

 

> Thu thập dữ liệu sản xuất và thông số thiết bị theo thời gian thực
> Trực quan hóa dữ liệu của dây chuyền sản xuất, phân tích và cung cấp thông tin giúp người quản lý đưa ra quyết định
> Cắt giảm những lãng phí không cần thiết, giảm giá thành và hướng tới mục tiêu sản xuất tinh gọn

Dễ dàng theo dõi tình trạng phân công và kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

> Nâng cao hiệu quả quản lý nhà máy
> Giúp người phụ trách nắm bắt tiến độ sản xuất
> Giảm tiêu hao vật liệu và tỷ lệ sản phẩm bị lỗi

Thông báo kịp thời các tình trạng máy móc bất thường

 

> Tập trung vào trạng thái vận hành thiết bị
> Cảnh báo theo thời gian thực và thông báo cho người phụ trách liên quan
> Xác định và loại bỏ vấn đề nhanh chóng

 • Đỏ = Trục trặc
 • Vàng= Nhàn rỗi
 • Xanh lá = Gia công
 • Xám = Tắt máy

Giám sát tập trung các thông số thiết bị

 

> Theo dõi tình trạng thiết bị toàn thời gian
> Phân tích lý do ngừng máy
> Cải thiện tính khả dụng của thiết bị

Theo dõi nhà máy với các kênh đa dạng

 

> Tùy chỉnh màn hình hiển thị
> Truy cập dữ liệu thông qua các ứng dụng IIOT

Giám sát tình trạng máy móc theo thời gian thực

> Thu thập dữ liệu sản xuất và thông số thiết bị theo thời gian thực
> Trực quan hóa dữ liệu của dây chuyền sản xuất, phân tích và cung cấp thông tin giúp người quản lý đưa ra quyết định
> Cắt giảm những lãng phí không cần thiết, giảm giá thành và hướng tới mục tiêu sản xuất tinh gọn

Dễ dàng theo dõi tình trạng phân công và kiểm tra chất lượng sản phẩm

> Nâng cao hiệu quả quản lý nhà máy
> Giúp người phụ trách nắm bắt tiến độ sản xuất
> Giảm tiêu hao vật liệu và tỷ lệ sản phẩm bị lỗi

Thông báo kịp thời các tình trạng máy móc bất thường

> Tập trung vào trạng thái vận hành thiết bị
> Cảnh báo theo thời gian thực và thông báo cho người phụ trách liên quan
> Xác định và loại bỏ vấn đề nhanh chóng

 • Đỏ = Trục trặc
 • Vàng= Nhàn rỗi
 • Xanh lá = Gia công
 • Xám = Tắt máy

Giám sát tập trung các thông số thiết bị

> Theo dõi tình trạng thiết bị toàn thời gian
> Phân tích lý do ngừng máy
> Cải thiện tính khả dụng của thiết bị

Theo dõi nhà máy với các kênh đa dạng

> Tùy chỉnh màn hình hiển thị
> Truy cập dữ liệu thông qua các ứng dụng IIOT

Giám sát tình trạng máy móc theo thời gian thực

> Thu thập dữ liệu sản xuất và thông số thiết bị theo thời gian thực
> Trực quan hóa dữ liệu của dây chuyền sản xuất, phân tích và cung cấp thông tin giúp người quản lý đưa ra quyết định
> Cắt giảm những lãng phí không cần thiết, giảm giá thành và hướng tới mục tiêu sản xuất tinh gọn

Dễ dàng theo dõi tình trạng phân công và kiểm tra chất lượng sản phẩm

> Nâng cao hiệu quả quản lý nhà máy
> Giúp người phụ trách nắm bắt tiến độ sản xuất
> Giảm tiêu hao vật liệu và tỷ lệ sản phẩm bị lỗi

Thông báo kịp thời các tình trạng máy móc bất thường

> Tập trung vào trạng thái vận hành thiết bị
> Cảnh báo theo thời gian thực và thông báo cho người phụ trách liên quan
> Xác định và loại bỏ vấn đề nhanh chóng

 • Đỏ = Trục trặc
 • Vàng= Nhàn rỗi
 • Xanh lá = Gia công
 • Xám = Tắt máy

Giám sát tập trung các thông số thiết bị

> Theo dõi tình trạng thiết bị toàn thời gian
> Phân tích lý do ngừng máy
> Cải thiện tính khả dụng của thiết bị

Theo dõi nhà máy với các kênh đa dạng

> Tùy chỉnh màn hình hiển thị
> Truy cập dữ liệu thông qua các ứng dụng IIOT

Tại sao Digiwin AIoT Cloud phù hợp với
doanh nghiệp SME?

 

[Chi phí thấp] Đăng ký sử dụng các ứng dụng trong SaaS theo nhu cầu.

[Cài đặt dễ dàng] Gói dịch vụ được tiêu chuẩn hóa và luôn có sẵn mỗi lúc bạn cần.

[Triển khai nhanh] Go-live với một máy tính, không đòi hỏi doanh nghiệp phải có hạ tầng CNTT.

[Kênh hiển thị đa dạng] Hiển thị dữ liệu liên quan cho từng nhân viên dựa trên nhu cầu cá nhân, tình trạng và thiết bị hiển thị.

[Khả năng mở rộng hệ thống] Thực hiện theo từng giai đoạn, dựa vào nhu cầu và giai đoạn chuyển đổi của doanh nghiệp.

[Tích hợp dữ liệu IT/OT] Tích hợp các kỹ thuật mạng thiết bị (Internet of Machines) và điện toán biên (Edge Computing), kết hợp với các hoạt động công nghệ (Operational Technology) và IT khác, ví dụ như ERP/MES.

[Thuật toán AI dữ liệu lớn (Big Data)] Kết hợp kiến thức chuyên ngành, dữ liệu máy, thuật toán và các mô hình AI nhằm phát triển một cơ chế hỗ trợ ra quyết định với tiêu chí: nhanh chóng, rõ ràng, cụ thể.

[Bảo mật dữ liệu] Bảo mật các dữ liệu quan trọng

logo
https://www.digiwin.com.vn/wp-content/uploads/2022/10/VN_Digiwin-Device-Cloud-1007.pdf

Tải tài liệu

WB003008
*Company: *Name: *Mobile: *Email Address:
验证码:

资料提交中,请稍候

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

IoT Gateway – Data Streaming Architecture

Tư liệu tham khảo

Khám phá giải pháp trong

vòng 40s

Câu chuyện thành công từ

khách hàng của chúng tôi

Khám phá giải pháp trong vòng 40s

Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi