Phương án tích hợp nhà máy số hóa | Digiwin Software (Vietnam)

Phương án tích hợp nhà máy số hóa

Phương án tích hợp nhà máy số hóa

Dùng dữ liệu thúc đẩy việc vận hành nhà máy
DigiwinSoft luôn sẵn sàng cùng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

 

Quy hoạch tích hợp nhà máy thông minh

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số dành riêng cho quý doanh nghiệp

DIGIWIN sFLS
Hệ thống Logistics thông minh

SFT

DIGIWIN SFT
Quản lý tiến độ sản xuất và

Bảng điện tử thông minh (EKB)

MES

DIGIWIN MES 
Hệ thống điều hành sản xuất nhà máy 

DIGIWIN sFLS

Hệ thống Logistics thông minh

Số liệu và vật liệu, chính xác và kịp thời

Ghi nhận một cách tức thời và hoàn chỉnh lịch sử nhập xuất kho của nguyên vật liệu, giúp quản lý kho hiệu quả với việc nắm bắt mọi biến động trong kho, hiện thực hóa nhập trước xuất trước, sổ sách khớp thực tế!

智物流-icon

Sổ sách khớp thực tế

Bằng cách tích hợp một cách xuyên suốt mã Qrcode với các thiết bị di động, bảng điện tử và hệ thống ERP, các quy trình của doanh nghiệp từ thu mua, lãnh liệu, sản xuất, kho vận cho đến hậu mãi, đều sẽ được liên kết một cách thông minh. Giúp doanh nghiệp đạt đến ba chỉ tiêu chính trong sản xuất: Nâng cao hiệu suất sản xuất – Hoàn thành đơn hàng đúng hạn – Rút ngắn vòng quay hàng tồn kho, đưa doanh nghiệp tiến gần hơn với nền Công nghiệp 4.0!

智看板 icon

Cải thiện hiệu quả quản lý

Nắm bắt trọn vẹn tiến độ sản xuất thông qua hình thức quản lý trực quan với các thông tin trên EKB, bao gồm: Lệnh sản xuất, OEE, lịch dự kiến gia công, tiến độ gia công, thống kê nguyên nhân lỗi sản phẩm…

Digiwin SFT

EKB Bảng điện tử thông minh

Tiến trình sản xuất minh bạch

Theo dõi tiến trình dây chuyền sản xuất, nắm bắt hiệu suất vận hành của các thiết bị và tiến độ gia công của từng lệnh sản xuất thông qua EKB. Nhờ đó nắm rõ công suất sản xuất và ngày giao hàng cụ thể.

DIGIWIN MES

Hệ thống điều hành nhà máy sản xuất

Xây dựng hiện trường sản xuất minh bạch thông qua tích hợp IT và OT

Hiện thực hóa quản lý tinh gọn, hướng đến mục tiêu: Cắt giảm giá thành – Nâng cao hiệu suất và chất lượng.

Giám sát hiệu suất nhân viên và thiết bị
Xây dựng hồ sơ sản xuất toàn trình

智現場 icon

Thêm minh bạch trong việc kiểm soát tiến độ

Thực hiện truy nguồn sản xuất một cách toàn diện, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong các việc: quản lý sản phẩm dở dang, kiểm soát chất lượng, tích hợp và quản lý thiết bị, truy xuất và phân tích vấn đề, thu thập dữ liệu sản xuất theo thời gian thực.

 

Tiến tới Công nghiệp 4.0

Đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện sản xuất thông minh

Xây dựng phương án chuyển đổi số dành riêng cho quý doanh nghiệp

 

Nhận tài liệu và dịch vụ tư vấn

WB003008
*Lãnh thổ: *Tên công ty: *Người liên lạc: *Số điện thoại: *E-mail: *Bộ phận: *Chức danh:

Lời nhắn:

Vui lòng chọn nội dung phù hợp:


*Vui lòng nhập mã xác nhận: Mã xác nhận:

Please wait while processing

X

資料己送出

如需要立即的支援與服務, 請直撥免付費專線 0800-888-162,謝謝!

資料下載

繼續瀏覽網站

 

Webinar

Seminar / Event